Kamper Almanak 2013

INHOUD

Voorwoord.

Over de auteurs.

SNS Bank.

Zilvervloot: terug van weggeweest.

De gebouwen van de SNS Bank Kampen door de jaren heen.

In de etalage.

De Maurovloer in de bankhal van het SNS Historisch Centrum.

Het gedegen bevolkingsonderzoek 1940 door Samuel Richard Perrin: een man met een visie.

Springer, afkomstig uit de nalatenschap van.

Natuur in de IJsseldelta.

Zeearenden broeden in de Ijsseldelta.

Uitgelicht.

Uit pure passie voor de stad.

‘Echte Schokkers komen van de Skok’.

Portrettengalerij: Lies van Vliet.

Indianen in mantels van Kamper duffelse laken.

Een opvallende dame.

Historische bijdragen.

Het St. Geertruiden en St. Catharinagasthuis in 1613.

Kampen getekend door Cornelis Pronk en zijn leerlingen.

De Parijse jaren van mr. Jacob Frederik van Hanswijk Pennink.

Vraagbaak voor alle Kamper burgers. De Prijscouranten van H.J. Walkate, wijnhandelaar te Kampen, 1881-1914.

Willem G. van Maanen. Een Nederlandse schrijver en zijn geboortestad (Kampen, 30 september 1920 – Leusden, 17 augustus 2012).

Willem G. van Maanen: ‘Ik weet de weg in een huis dat er niet meer is’.

De Hanzelijn ‘de ontbrekende schakel’.

Kampen in 2012.

Henk Krans (Kampen 10 februari 1929 – Kampen 12 april 2012).

‘Mister Kampereiland’ Zwier Stoel (Kampen 5 juni 1945 – Kampen 6 mei 2012).

Ko Oosterkerk. Graficus (Velsen 26 februari 1928 – Gemert 24 november 2012).

De achterkant van Kampen.

Archeologische monumentenzorg in 2012.

Overzicht Cultuurhistorische onderzoeken 2012.

Een-bi-zon-der jaar.

Gedicht.

Inboedel.

Groenestraat.

Stripverhaal – Vrolijke Mijn Kampen.

Cultuurhistorische Bibliografie betreffende de gemeente Kampen.

Kamper Kroniek 1 januari 2012 – 31 december 2012.

Fotokroniek 2012.