Kamper Almanak 1999

INHOUD

Omslag. (Oplage ca. 13.000 stuks)

Voorwoord.

Uit het Frans Walkate Archief SNS bank.

Vier aanwinsten voor Kampen in 1998.

Fietsen leren.

Natuur in de IJsseldelta.

Verdwijnt de huismus?

Het Asielzoekerscentrum (AZC) Dronten.

‘t Speelwerk.

Kalender

Programma’s omroep IJsselmond, Castel, Bijzondere dagen, activiteiten agenda.

Bank-memoriaal.

SNS Bank

SNS Eco Aandelenfons, SNS bank ontdekt een positief verband tussen milieuprestaties en bedrijfsresultaat.

Gemeente Kampen

Gemeente Bestuur, Commissies en adviesorganen, Politieke partijen, Gemeentelijke diensten en instellingen, Gemeentelijke diensten en bedrijven, Nutsbedrijven, Overige gemeentelijke instellingen, Wie, Wat Waar, Aangivte geboorte, Burgelijke stand.

Belangrijke adressen.

Rijkspolitie te water,‘s Rijksbelastingen, Arbeidsbureau kampen,I & M Kampen, Waterschap IJsseldelta, Justitie/Rechtshulp, Post- en Telegraafkantoor, Plaatselijke pers/omroepen, Banken, Verkeer vervoer toerisme, Gezondheidszorg, Onderwijs, Peuteropvang, Kerkgenoodschappen, Verenigingen.

Geschiedkundige bijdragen.

Virgilius Hoebeler en zijn onenigheid met de stad Reval.

De dood in zijn verschrikkelijkste gedaante, Kampen en de cholera in 1832.

Het Memorandum van Phinie Salomon Stibbe (1801 – 1881), Een Egodocument.

“In Kampen praten ze alleen over God en ze zoenen elkaar de lamp uit”, W. F. Hermans: Tranen der Acacia’s.

Kamper Kroniek 2 december 1997 – 30 november 1998.

Annie van Elburg, De Rederijkers en de “Ghesellen”.

Dienstregeling Openbaar Vervoer.

Belangrijke telefoonnummers.

Stadsplattegrond.