Kamper Almanak 1966-1967

INHOUD

Omslag.

Kalender 1966-1967,

Jaartellingen, Jaargetijden, Paastafel, Algemeen Christelijke feestdagen, Rooms-Katholieke feestdagen, Verjaardagen Koninklijk Huis.

Kamper informatie,

Posttarieven, Post- en Telegraafkantoor, Gemeentebestuur, Bureau Burgelijke Stand, Gemeentelijke Nutsbedrijven Kampen, Algemene Begraafplaats, Arbeidsbureau Kampen, Politie, ‘s Rijks Belastingen, Ontvangkantoor Kampen, Onderwijs, Kerkgenoodschappen, Gezondheidszorg, Stadsautobusdienst Kampen, N.V. Nederlandse Spoorwegen, Verenigingen, Kampereiland, Grafhorst, IJsselmuiden.

Stichting Nutsspaarbank Kampen.

Bestuur, Bijzonderheden, Diensten, Bijkantoren, Zittingen, Inleggers, Terugbetalingen, Rente, Reserve, Omzet vanaf 1924, Afhaaldienst, Schoolsparen, Jeugdsparen, Honderd-gulden-Club, Sparen met Levensverzekering, Spaarbusjes, Betalingen van belastingen, Uitbetaling van pensioenen, Overboeking, Kluisinrichting, Kantoren, Aantal Rekeningen, Wereldspaardag, Overzicht resultaten viering Wereldspaardag 1965 en 1964.

Frans Walkate Archief – Nutsspaarbank.

Bijdragen, tot de Geschiedenis van Kampen.

Kraggenburg – uitzonderlijk Monument.

Met een ducaat en een dubbeltje.

Levensschets van Eberhard Philip Seidel (1728 – 1814) zijn bijdrage in de waterstaatkundige ontwikkeling, enz. Van het eiland Schokland en enige bijzonderheden over enkele van zijn nakomelingen.

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III

De conflicten tussen de stad Kampen en de Gelderse Heren van Putten.

Kamper Kroniek 18 September 1965  – 16 September 1966.

Rectificatie en Aanvullingen.