Kamper Almanak 2018

Cover/Inhoud/Voorwoord.

Over de auteurs.

In de etalage.

SNS Historisch Centrum: De affichecollectie van het SNS Historisch Centrum gepresenteerd in een jaaragenda.

Stadsarchief Kampen: De uitgeversfamilie Kok in beeld.

Stedelijk Museum Kampen: Gelegenheidsglas ‘Campen 1756 8/9’.

Stichting Kamper Kogge: Vijfentwintig jaar Stichting Kamper Kogge.

Quintus: Quintus op eigen benen.

Stadsgehoorzaal: ‘Onvoorwaardelijk’: een emotioneel verhaal zonder woorden. Vuur & Vlam danst de dynamiek rond een Alzheimerpatiënt.

Stichting workheart: Scheepje op Houten Golven.

‘t Huys der Kunsten: Een spoor van herinneringen in ‘t Huys der Kunsten.

Natuur in de IJsseldelta.

De lange weg naar het Laarzenpad in Zalk.

Het Zalkerbos: niet uitgeroeid maar uitgebreid!

Uitgelicht.

Nieuw licht op de prehistorie van Kampen.

Geschiedenis van de Kamper binnenstad verder ontrafeld: archeologen openen een nieuw hoofdstuk bij Margaretha.

De IJsselkogge herrijst.

Hekwerk ’t Trappetje geeft geheimen prijs.

Souvenir: een 19de eeuws album amicorum in Kampen.

Bejaarden Toneel Kampen.

Het tekenen centraal: de IJsselstudies van Hans Meerman.

De erfenis van een emailleschilder: de geschiedenis en ontwikkeling van pompstation Vermeulen.

Portrettengalerij: Gerdien de Ruiter-Harmsen.

Historische Bijdragen.

Het Digestum Vetus: een blik in het stedelijk leven in de late middeleeuwen.

Een incompleet koorhek.

De ontworteling van het Kleine Plantsoen.

Het (leef)milieu in de periode 1930-1980.

Kampen in 2017.

De viering van 500 jaar Reformatie in Kampen.

De bewoningsgeschiedenis van Burgwal 80 en 81 vanaf 1440.

Archeologische monumentenzorg over 2017.

Overzicht cultuurhistorische onderzoeken 2017.

Cultuurhistorische bibliografie 2017 betreffende de gemeente Kampen.

Kamper Kroniek 2017.

Internationale Hanzedagen Kampen: een belevenis voor iedereen!

Fotokroniek: Persoonlijke impressies van de Hanzedagen 2017.