Kamper Almanak 1951-1952

INHOUD

Omslag.

Kalender 1951-1952

Jaartellingen, Jaargetijden, Paastafel, Eclipsen, Verjaardagen Koninklijk Huis.

Kamper informatie,

Posttarieven, Post- en Telegraafkantoor, N.V. Nederlandse Spoorwegen.Gemeentebestuur, Gasfabriek, Waterleiding, Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, Politie, ‘s Rijks Belastingen, Algemene Begraafplaats, Volksbadhuis, Onderwijs, Gezondheidszorg, Stichtingen, Verenigingen, Kerken, Waterschap, Kamper Eiland, IJsselmuiden.

De Kamper Nutsspaarbank.

Kantoor, Inleggers, Terugbetalingen, Rente, Reserve, Beheer en controle, Overzicht omzet van de laatste 25 jaren, Afhaaldienst, Schoolsparen, Jeugdsparen, Spaarbusjes, Betalingen van de belastingen, Uitbetaling van pensioenen, Overboeking, Kluisinrichting, Gebouw, Bijkantoren, Wereldspaardag, Overzicht resultaten Wereldspaardag 1950 – 1949.

Frans Walkate Archief.

Varia.

Jan Hendrikus Kok. 1871-1940

Opgravingen te Kampen.

De rechtzaak tegen Peter Warners.

Boekdrukker te Kampen (1566-1567).

Bijlage, de drie geuzenliedjes, Een nieu liedeken op die wijse van duijren, Een nieu liet op den wijse van den antechrist, Een nieu liedeken op die wijse vader onse in hemelrijck.

Genealogie van het geslacht Lemker.

De oude geschiedenis van Kampen en zijn rivier, een poging tot ontcijfering van het geschidenisboek van de grond.

Toelichting op de kaarten behorende bij het artikel:”De oude geschiedenis van Kampen en zijn rivier”.

Een bruiloftgedicht uit de 19e eeuw.

Zilveren bruilofs-feest van Arijan van Beverwijk en Grietje Neuring in 1845.

Kamper Kroniek 29 September 1950  – 2 October 1951.

Theo van Dijk, geboren 3 September 1906, gestorven 3 Augustus 1951.

Aanvullingen en verbeteringen.