Kamper Almanak 2017

Cover

Inhoud en Voorwoord

Over de auteurs

SNS bank,

De nieuwe naam: de Volksbank.

In de etalage

Historisch Centrum van de Volksbank: Nieuwe binnentuin voor het SNS Historisch Centrum.

Stedelijk Museum Kampen: Een goed zilverjaar.

Huys der Kunsten: ’t Huys der Kunsten.

Stichting cultuurZIEN: Het Kamper Letterspel. Een app over Kampen.

Museum Stadsboerderij: Boter karnen in Museum Stadsboerderij, De mestvaalt weer in gebruik.

Natuur in de IJsseldelta

Twintig jaar botaniseren in de IJsseldelta, De voornaamste resultaten van twintig jaar botanisch onderzoek.

Uitgelicht

De chartercollectie van de stad Kampen.

Van Gotisch Huis naar Kennedylaan, Over de huisvesting van de openbare bibliotheek in de tweede helft van de 20ste eeuw.

Het Pesthuiscomplex en omliggende bebouwing in beeld.

Firma Th. Goosen, sinds 1937. Van een sigarettenwinkeltje aan huis naar drie zaken in de stad Kampen.

Portrettengalerij: Jan Visser.

Tekening binnentuin Margaretha.

Koggekatern

‘Hier dreigt een kans’, De IJsselkogge: materiële en geestelijke verwerking van een spectaculaire vondst.

De IJsselkogge heeft nog een lange weg te gaan naar Kampen.

De kogge als symbool.

Ommelandvaart 2016.

Fotoreportage IJsselkogge.

Kampen in 2016

Kees Hardeman (Veenendaal 5 januari 1944 – Terschelling 9 november 2016).

Werk aan de winkel in Brunnepe.

Archeologische monumentenzorg over 2016.

Overzicht cultuurhistorische onderzoeken 2016.

Burgwal 80 en 81 bouwhistorisch onderzocht.

Burgwal 80 te Kampen herbergt de oudste balkenschildering van Nederland.

Clair-obscur. Gedicht.

Vernietigde kazernebinnenplaats. Gedicht.

Cultuurhistorische bibliografie 2016 betreffende de gemeente Kampen.

Kamper Kroniek 2016

Fotokroniek 2016