Kamper Almanak 1940-1941

INHOUD

Omslag.

De Kamper Nuts-Spaarbank.

Kantoor, Beheer en Controle, Reserve, Rente, Terugbetalingen, Inleggers, Vermeerdering van de inleggers en Verschuldigd kapitaal, Afhaaldienst, Betalingen van de belastingen, Uitbetaling van pensioenen, Schoolsparen, Spaarbusjes, Voorschotten, Overboeking, Gebouw, Historisch Archief, Kluisinrichting, Bijkantoren.

Kalender 1940-1941

Jaartellingen, Jaargetijden 1941, Algemene Christelijke feestdagen, Roomsch- Katholieke feestdagen, Israëlitische feestdagen,  Verjaardagen Koninklijk Huis, Paaschtafel, Lengtematen, Vlaktematen, Inhoudsmaten, Gewichten.

Kamper informatie,

Gemeentebestuur, Gasfabriek, Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, Waterleiding, Politie, Volksbadhuis, Algemene Begraafplaats, Onderwijs, Gezondheidszorg, Stichtingen, Verenigingen, Kerken, Waterschap, Kamper Eiland, IJsselmuiden,  Post-en Telegraafkantoor,Posttarieven, N.V. Nederlandse Spoorwegen.

Ds K. Hielkema

Afscheid van Mr J. Van  den Oever

Varia.

Onderwijsvereenigingen te kampen in de vorige eeuw.

Om een ijzeren deur.

De opgravingen op het eiland Schokland in den zomer van 1940.

Mededelingen betreffende de familie Hein (te Kampen 1821 – 1879)

Schilderijen, aquarellen, teekeningen en grafiek door de gebroeders Christiaan Hendrik en Hendrik Jan Hein.

Gerestaureerde gevel “Olde Vleishuus”

Het Mechelsche sacramentshuisje in de St. Nicolaaskerk te Kampen.

Johannes Daniël Belmer (een autobiografische studie.)

Twee scholarchen

Ons Carillon – gedicht

Kamper Kroniek 18 October 1939 – 15 October 1940.

In memoriam

Leonard A. Springer.

Kampen,

Plan van uitbreiding Brunnepe, De Burgel, Laboratorium Zuiderzeewerken, Dijkwerken op het eiland, Onze 90-jarigen, Aanvullingen en Verbeteringen, Stoombootdiensten.