Kamper Almanak 1978-1979

INHOUD

Omslag. (Oplage 2200 stuks)

Bondsspaarbank Kampen.

Ereleden, Bestuur, Absolute geheimhouding, Controle, Rente, Opzegtermijn, Spaarbusjes, Giroverkeer, Salarissen en Pensioenen (A.O.W. etc.) Babyboekjes, Variable-Termijn sparen, Terugbetalingen elders,  Aan- verkoop effekten, Verzilveren van coupons, Bedrijfssparen, Schoolsparen, Ambtenarenspaarregeling, Jeugdspaarwet (Zilvervloot), Algemene Premie-Spaarregeling, Kluisloketten, Nachtkluis, Verzekeringen, Aan – en Verkoop vreemd geld, Openingsuren, kantoren buiten Kampen/Ijsselmuiden, Enige feiten over de Nutsspaarbank, Gezinsbank, Girale betalingen, Betaalcheques en Eurocheques, Verzekeringen, Hypotheken en Gezinscrediet, Vakantiereizen.

Kamper informatie,

Gemeentebestuur, Gemeente-Secretarie, Gemeentelijke instellingen en diensten, tarieven burgerlijke stand/begraafplaatsen, Gemeentelijke Nutsbedrijven Kampen, Politie, Stads-Ziekenhuis “De Engelenbergstichting”, Wees- en Verzorgingshuizen, ‘s Rijks Belastingen, Ontvangkantoor Kampen, Gewestelijk arbeidsbureau Kampen, Post- en Telegraafkantoor, Posttarieven. Onderwijs, Kerkgenootschappen, Gezondheidszorg, Banken, Opebbaar vervoer, Plaatselijke Pers, Verenigingen, Kampereiland, IJsselmuiden, Grafhorst.

Feestdagen

Algemeen Christelijke feestdagen 1979, Rooms-Katholieke feestdagen 1979, Verjaardagen Koninklijk Huis, Toekomstige feestdagen.

Bijdragen, tot de Geschiedenis van Kampen.

Een herinnering aan Ir. Jan Berk.

Het afscheid van Drs. S. Van Tuinen, burgemeester van Kampen 1970 – 1978.

Kamper schepen- en schoutenzegels V.

De rol van de scherprechter in het verleden.

De vijf beulszwaarden van Kampen.

Het voormalige St. Annaconvent van de Cellezusters te Kampen II.

Rijkstraktementen van predikanten. (In het bijzonder de overheidsbijdrage aan de Kamper hervormde predikanten)

Vijf en zeventig jaar telefoon in Kampen.

Kamper Kroniek 1 September 1977  – 31 augustus 1978.