Kamper Almanak 1961-1962

INHOUD

Omslag.

Kalender 1961-1962

Jaartellingen, Jaargetijden, Paastafel, Algemeen Christelijke feestdagen, Rooms-Katholieke feestdagen, Verjaardagen Koninklijk Huis.

Kamper informatie,

Posttarieven, Post- en Telegraafkantoor, Gemeentebestuur, Gasbedrijf, Waterleiding, Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, Algemene Begraafplaats, Arbeidsbureau Kampen, Politie, ‘s Rijks Belastingen, Ontvangkantoor Kampen, Arbeitsbureau Kampen, Onderwijs, Kerkgenoodschappen, Gezondheidszorg, Stadsautobusdienst Kampen, N.V. Nederlandse Spoorwegen, Verenigingen, Kampereiland, Grafhorst, IJsselmuiden.

Stichting Nutsspaarbank Kampen.

Bestuur, Bijzonderheden, Diensten, Bijkantoren, Zittingen, Inleggers, Terugbetalingen, Rente, Reserve, Omzet vanaf 1924, Afhaaldienst, Schoolsparen, Jeugdsparen, Honderd-gulden-club, Sparen met levensverzekering, Spaarbusjes, Betalingen van belasting, Uitbetaling van pensioenen, Overboeking, Kluisinrichting, Kantoren, Wereldspaardag, Overzicht resultaten Wereldspaardag 1960 en 1959.

Frans Walkate Archief – Nutsspaarbank.

Bijdragen, tot de Geschiedenis van Kampen.

Twee kleinzonen van de Kamper klokgieter Geert van Wou.

De Kamper Gilden na de opstand.

Uit het dagboek van pastoor Doorenweerd.

Amersfoort in de leer bij Kampen.

De geschiedenis van de St. Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen.

Voorlopige gegevens over de opgraving in de Boven- of St. Nicolaaskerk te Kampen.

Het verdwenen Burgerboek van Kampen over de periode

1469 – 1560.

Kamper Kroniek 28 September 1960  – 27 September 1961.