Jan van Arkel
Kamper Almanak
Drukkerij Zalsman
Geschiedenis Almanak
Wereldspaardag
Prijscouranten

Plannen van de gemeente Kampen om medewerking te verlenen aan een gratis te verspreiden gemeentegids, leidden eind jaren tachtig tot een andere opzet. Om het voortbestaan van de Kamper Almanak te garanderen besloot de bank in 1988 in overleg en met financiële steun van de gemeente, de Almanak voortaan aan het begin van ieder nieuw jaar op alle huisadressen in Kampen gratis te laten bezorgen. Zo verscheen de Kamper Almanak 1987/1988 als laatste almanak in oktober, de maand waarin vroeger Wereldspaardag viel. Eind januari 1989 viel de Kamper Almanak voor het eerst in zijn bestaan bij alle Kamper huishoudens in de brievenbus. Om de grotere oplage betaalbaar te houden, kwamen vanaf die tijd de advertenties terug, een tweede overeenkomst met de eerste jaargangen. Een volgende ingrijpende verandering voor de Kamper Almanak kwam voort uit de fusie van de gemeenten Kampen en IJsselmuiden per 1 januari 2001. Inmiddels was er een commerciële markt ontstaan voor gemeentegidsen en besloot de nieuwe gemeente Kampen voortaan een eigen gemeentegids te gaan uitgeven. Het adressengedeelte en de advertenties verdwenen nu definitief uit de Almanak.

Vanaf 2001 kent de Kamper Almanak als ondertitel: cultuurhistorisch jaarboek. In deze nieuwe vorm, hoopt het nog lang een gewild object te zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in de oude en moderne geschiedenis van de gemeente Kampen. De Almanak is nog steeds voor iedereen beschikbaar, maar wordt niet meer huis aan huis verspreid. De geïnteresseerde moet het boekwerk afhalen bij het SNS Historisch Centrum, waarmee het verzamelelement weer terug is!

De Kamper Almanak een cultureel historisch jaarboek

Kamper Almanak

Nadat Zalsman om financiële redenen in 1936 moest stoppen met de uitgave van de Kamper Almanak, heeft de toenmalige directeur van de Nutsspaarbank, Frans Walkate, besloten de uitgave voort te zetten en deze elk jaar ter gelegenheid van Wereldspaardag gratis uit te reiken aan haar trouwe clientèle. Hierdoor konden in principe alleen spaarders bij de Nutsspaarbank in het bezit komen van de uitgave, die steeds populairder werd.

Ondanks het feit dat de bank nu als uitgever optrad, veranderde er in grote lijnen niet veel aan de opzet van de Kamper Almanak. Zalsman bleef als drukker van de Almanak fungeren en Ph. Zalsman bleef tot aan zijn overlijden nauw betrokken bij de realisatie van de uitgave.

Tot de editie van 2022 heeft de SNS bank, via het tot deze bank behorende SNS Historisch Centrum, de Kamper Almanak uitgegeven, vanaf 2023 is de Historische vereniging Jan van Arkel de uitgever van de Kamper Almanak waarbij de bijna volledige redactie ook mee is verhuisd naar de Historische vereniging.

 

Kamper Almanak

De Kamper Almanak verschijnt sinds 1928. Vanwege de oorlogsomstandigheden is de reeks alleen vanaf de jaargang 1941/1942 tot de editie 1946/1947 onderbroken geweest. Ook de jaargangen 1947/1948 en 1970/1971 zijn niet verschenen. Vanaf het begin zijn, naast adressen van personen en instellingen, artikelen opgenomen over de geschiedenis van de stad Kampen en de regio.  

In 1986 was het 50 jaar geleden dat het bestuur van de toenmalige Nutsspaarbank besloot de uitgave van de Kamper Almanak te gaan verzorgen. Ter gelegenheid van dit jubileum verscheen er een register op de artikelen uit de Kamper Almanak 1928 – 1986. Dit Register van de Kamper Almanak verscheen als zelfstandige publicatie van het Frans Walkate Archief en bevat alle artikelen die zijn verschenen in de rubriek ‘Geschiedkundige bijdragen’. Als aanvulling hierop is voor de periode 1986 – 1999 een register samengesteld dat werd gepubliceerd in de Almanak van 2000. Deze lijst bevat niet alleen de artikelen die zijn verschenen in de rubriek ‘Geschiedkundige bijdragen‘, maar ook stukken buiten deze rubriek die van waarde zijn voor de kennis van de stad Kampen.

Het register is chronologisch opgezet en alle artikelen zijn van een volgnummer voorzien. Er is een trefwoordenregister samengesteld. Ook is er een alfabetische auteurslijst opgenomen. Daarnaast is een overzicht samengesteld van de Kamper Kroniek over de jaren 1928 – 1999. De Kamper Kroniek is een vaste rubriek van de Kamper Almanak, waarin op chronologische volgorde en op kernachtige wijze de belangrijkste nieuwsfeiten van het afgelopen jaar zijn vermeld.

George Christiaan Frans Walkate (Kampen 29 juni 1866 – Kampen  23 december 1943)
Naamgeving: per 05 – 02 – 1944 is de naam Frans Walkate Archief als eerbetoon aan de pas overleden Frans Walkate

Beheerders Frans Walkate Archief
1943 – 1947       Joan H.P. Ennema
1948 – 1981       C.N.  Fehrmann
1981                     Gait Berk
1981 – 1995       J. ten Hove – Jacobze
1995 –   heden    H. Harder

Algemene informatie
Kamper Almanak 1942/1943 niet verschenen;
Kamper Almanak 1943/1944 niet verschenen;
Kamper Almanak 1944/1945 niet verschenen;
Kamper Almanak 1945/1946 niet verschenen;
Kamper Almanak 1947/1948 niet verschenen;   i.v.m. overlijden Joan H. P Ennema.
Kamper Almanak 1970/1971 is niet verschenen. In plaats daarvan het jubileumboekje 150 jaar Nutsspaarbank Kampen.
Vanaf 1928 is (bijna) dagelijks een kroniek bijgehouden van het wel en wee binnen de stad Kampen. De chroniqueurs voor zover bekend zijn:
K.A. 1929 –  K.A. 1941/1942             Frans Walkate
K.A. 1946/1947                                  Joan  H.P. Ennema
K.A. 1948/1949 – K.A. 1980/1981 C.N. (Chris) Fehrmann
K.A. 1981/1982 – K.A. 1992             Hans Wiersma
K.A. 1993                                             H. Verbrugge
K.A. 1994 – K.A. 2001                      Henk Hollander
K.A. 2001 – K.A. 2007                     Ita Gunnink-Tulp
K.A. 2008 – K.A.2015                     Jeany van den Berg
K.A. 2016 – K.A.2019                       Jonnie Bosch
K.A. 2020 – heden                           Joke van Elleswijk

Kamper Almanak: 1928 – 1936   uitgegeven door drukkerij Zalsman, op initiatief van directeur Philippus Zalsman
1937 – heden  uitgegeven door achtereenvolgens Nutsspaarbank, Bondsspaarbank, SNS Bank en de Volksbank.

Kamper Almanakken:

1ste jaargang 1928
2de jaargang 1929
3de jaargang 1930
4de jaargang 1931
5de jaargang 1932
6de jaargang 1933
7de jaargang 1934
8ste jaargang 1935 – 1936
9de jaargang 1936 – 1937
10de jaargang 1937 – 1938
11de jaargang 1938 – 1939
12de jaargang 1939 – 1940
13de jaargang 1940 – 1941
14de jaargang 1941 – 1942
15de jaargang 1946 – 1947
16de jaargang 1948 – 1949
17de jaargang 1949 – 1950
18de jaargang 1950 – 1951
19de jaargang 1951 – 1952
20de jaargang 1952 – 1953
21ste jaargang 1953 – 1954
22ste jaargang 1954 – 1955
23ste jaargang 1955 – 1956
24ste jaargang 1956 – 1957
25ste jaargang 1957 – 1958
26ste jaargang 1958 – 1959
27ste jaargang 1959 – 1960
28ste jaargang 1960 – 1961
29ste jaargang 1961 – 1962
30ste jaargang 1962 – 1963
31ste jaargang 1963 – 1964
32ste jaargang 1964 – 1965
33ste jaargang 1965 – 1966
34ste jaargang 1966 – 1967
35ste jaargang 1967 – 1968
36ste jaargang 1968 – 1969
37ste jaargang 1969 – 1970
Geen almanak 1970 – 1971  i.v.m. de uitgave van het boekje Honderdvijftig  jaar Nutsspaarbank Kampen
38ste jaargang 1971 – 1972
39ste jaargang 1972 – 1973
40ste jaargang 1973 – 1974
41ste jaargang 1974 – 1975
42ste jaargang 1975 – 1976
43ste jaargang 1976 – 1977 oplage 2200
44ste jaargang 1977 – 1978
45ste jaargang 1978 – 1979 oplage 2200
46ste jaargang 1979 – 1980 – verschillende uitgaves
47ste jaargang 1980 – 1981 – verschillende uitgaves   oplage 3200 (1000 gemeente)
48ste jaargang 1981 – 1982 – verschillende uitgaves   oplage 3505 (1200 gemeente)
49ste jaargang 1982 – 1983 – verschillende uitgaves
50ste jaargang 1983 – 1984 – verschillende uitgaves
51ste jaargang. 1984 – 1985 -verschillende uitgaves
52ste jaargang 1985 – 1986 – verschillende uitgaves
53ste jaargang 1986 – 1987  5O jaar Kamper Almanak – verschillende uitgaves, Register van de Kamper Almanak, laatste almanak op Wereldspaardag.
54ste jaargang 1987 – 1988 – verschillende uitgaves en Start “Huis aan Huis” bezorging.
Bron; Jaarverslag 1988 oplage is vergroot van 3000 naar 14.000
55ste jaargang 1989  oplage 14.000
56ste jaargang 1990
57ste jaargang 1991  oplage 13.000
58ste jaargang 1992
59ste jaargang 1993
60ste jaargang 1994 50-jarig bestaan van het Frans Walkate Archief.
61ste jaargang 1995
62ste jaargang 1996
63ste jaargang 1997
64ste jaargang 1998
65ste jaargang 1999
66ste jaargang 2000 Millennium Almanak  (laatste Huis aan Huis bezorging i.v.m. uitbreiding gemeente)
67ste jaargang 2001
68ste jaargang 2002 (oplage 5.000)
69ste jaargang 2003 (oplage 5.000) 75 jaar almanak
70ste jaargang 2004 (oplage 5.000)
71ste jaargang 2005 (oplage 4.000)
72ste jaargang 2006 (oplage 4.000)
73ste jaargang 2007 (oplage 4.000)
74ste jaargang 2008 (oplage 4.000)
75ste jaargang 2009 (oplage 3.500)
76ste jaargang 2010  Almanak in een cassette samen met de Kamper Canon, een uitgave van de stichting Kamper Canon. (oplage Kamper Almanak 3.500, oplage Kamper Canon 4.500)
77ste jaargang 2011 (oplage 3.500)
78ste jaargang 2012 (oplage 3.500)
79ste jaargang 2013 (oplage 3.000)
80ste jaargang 2014 (oplage 3.000)
81ste jaargang 2015 (oplage 3.000)
82ste jaargang 2016 (oplage 3.000)
83ste jaargang 2017 (oplage 3.000)
84ste jaargang 2018 (oplage 3.000)
85ste jaargang 2019 (oplage 3.000)

Omslagontwerpen voor de Kamper Almanak die uiteindelijk niet gebruikt zijn.