Kamper Almanak 1976-1977

INHOUD

Omslag. (Oplage 2200 stuks)

Bondsspaarbank Kampen.

Ereleden, Bestuur, Absolute geheimhouding, Controle, Rente, Opzegtermijn, Spaarbusjes, Giroverkeer, Salarissen en Pensioenen (A.O.W. etc.) Babyboekjes, Variable-Termijn sparen, Terugbetalingen elders,  Aan- verkoop effekten, Verzilveren van coupons, Bedrijfssparen, Schoolsparen, Ambtenarenspaarregeling, Jeugdspaarwet (Zilvervloot), Algemene Premie-Spaarregeling, Kluisloketten, Nachtkluis, Verzekeringen, Aan – en Verkoop vreemd geld, Openingsuren, kantoren buiten Kampen/Ijsselmuiden, Enige feiten over de Nutsspaarbank, Gezinsbank, Girale betalingen, Betaalcheques en Eurocheques, Verzekeringen, Hypotheken en Gezinscrediet, Vakantiereizen.

Kamper informatie,

Gemeentebestuur, Gemeente-Secretarie, Gemeentelijke instellingen en diensten, tarieven burgerlijke stand/begraafplaatsen, Gemeentelijke Nutsbedrijven Kampen, Politie, Stads-Ziekenhuis “De Engelenbergstichting”, Wees- en Verzorgingshuizen, ‘s Rijks Belastingen, Ontvangkantoor Kampen, Gewestelijk arbeidsbureau Kampen, Post- en Telegraafkantoor, Posttarieven. Onderwijs, Kerkgenootschappen, Gezondheidszorg, Banken, Opebbaar vervoer, Plaatselijke Pers, Verenigingen, Kampereiland, IJsselmuiden, Grafhorst.

Feestdagen

Algemeen Christelijke feestdagen 1977, Rooms-Katholieke feestdagen 1977, Verjaardagen Koninklijk Huis, Toekomstige feestdagen.

Bijdragen, tot de Geschiedenis van Kampen.

Kamper schepen- en schoutenzegels III.

Katholiek Kampen binnen en buiten de O.L.V.- Of Buitenkerk.

Het orgel van de O.L.V.- Of Buitenkerk te Kampen.

Het eerste jaar van de Stadsvernieuwing in Kampen.

Kamper Kroniek 3 September 1975  – 30 augustus 1976.