Kamper Almanak 2021

Cover

Inhoud/Voorwoord/Personalia

In de etalage
SNS Historisch Centrum, Schenking van vier Kamper Ui-gouaches van Joop Scheltens.

cultuurZIEN, Vrijheid vieren met de cursus Kampen in Oorlog

Historische Vereniging ‘Jan van Arkel’, Historisch Tijdschrift ‘HT’ in nieuw jasje. Vernieuwing Historische Vereniging ‘Jan van Arkel’ ingezet.

Ikonenmuseum, Grenzenloos.

Quintus, Grafisch atelier verhuist naar Quintus. Ambachtelijke druktechnieken nieuw leven ingeblazen.

Stadsarchief Kampen, Voor galg en rad…

Stadsgehoorzaal, Het tijdperk Corona: de tragedie van een theater.

Stedelijk Museum Kampen, Tamboertrommels: een kleine geschiedenis.

Uitgelicht
Koning Abel van Denemarken. Mecenas en moordenaar.

Johan van Mulken (1796-1879). De kunstlievende generaal.

Bijna een eeuw serviezen en De Vriezen ‘Onder de Toren’ (1888-1979). Mooi, breekbaar en toch duurzaam.

Portretfoto van Lambert van Dijk, lantaarnopsteker in Kampen.

De Flevowijk 60 jaar. Keurige confectie, nog in goede staat.

Een getemde leeuw. De herkomst van een bouwfragment getraceerd.

Samen voor Afrika. Een bijzonder Kamper initiatief.

Culturele initiatieven in coronatijd vanuit het gemeentelijk snelloket.

Parochiearchief Kampen.

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland actief in Kampen.

Kamperstraatweg 5 in beeld.

Koggeschepen in de moderne tijd.

Portrettengalerij, Jan C.B. Jongeneel.

Historische Bijdragen
De handelsstad Kampen. Meer dan Hanzestad.

De Reformatie in IJsselmuiden. Van pastoor Simon Johannes naar predikant Wilhelmus Lanius Doccum.

De Kamper Bank van Lening en bankiersfamilie De Meijne.

Het verhaal van het gemaal. Gemaal Broeken en Maten: maatschappelijke functie in verleden en heden.

Gedwongen gastvrijheid. De opvang van Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog in Kampen.

Kampen in 2020
Overzicht cultuurhistorische onderzoeken 2020, Team Erfgoed gemeente Kampen.

Archeologische monumentenzorg in 2020.

Cultuurhistorische Bibliografie 2020 betreffende de gemeente Kampen.

Kamper Kroniek 2020.

Fotokroniek, Een pandemie in beeld.