Kamper Almanak 1937-1938

INHOUD

Omslag.

De Kamper Nuts-Spaarbank.

Kantoor, Beheer en Controle, Reserve, Rente, Terugbetalingen, Inleggers, Toename inleggers en Verschuldigd kapitaal, Afhaaldienst, Gebouw, Kluisinrichting, Bijkantoren, Betalingen van de belastingen, Uitbetaling van pensioenen, Schoolsparen, Spaarbusjes, Voorschotten, Overboeking.

Kalender 1937-1938.

Wetenswaardigsheden in 1938,

Jaartellingen, Algemene Christelijke feestdagen, Roomsch- Katholieke feestdagen, Israëlitische feestdagen,  Verjaardagen Koninklijk Huis, Paaschtafel, Verduisteringen 1938, Klokkenstand.

Gemeente informatie.

Onderwijs informatie,

Adressen van de scholen.

Medische instellingen.

Informatie over verenigingen, kerken, beroepsverenigingen en bonden.

Post-en telegraafkantoor,Rijkstelefoon, Rijkstelegraaf Posttarieven.

Mr J. Æ. H. J. Van der Dussen.

Varia,

Het Nutsdepartment te Kampen en de stormvloed van februari 1825.

De Kamper munt.

“Teekenen” en “Gymnastiek” aan Kampen’s  H.B.S. En “Gym” in de zeventiger jaren van de voorgaande eeuw.

Fransche vluchtelingen te Kampen na den Vrede van Utrecht. (1713)

Herinnering…..Terugblik op voorbije tijden.

Een veranderend stadsgezicht (een stedeboukundige beschouwing).

Kampen,

Bouwvereniging “Eenvoud” op “Plan Zuid”, Noordoost-polder, De S.R.O.I., Hofjes-woningen aan den Buitensinge- de Waschbazenhuizen,  De Kamper Vischmarkt, Nieuw klubhuis padvinders, de Beelden aan het oude stadhuis, uitbaggering van den Burgel, De Ebbingestraten, De Oorgatsbrug, Jeugdherberg “De Steur”, Restauratie Broederpoort.

Kamper Kroniek 1 October 1936 – 1 October 1937.

Onze 90-jarigen, autobussen, stoombootdiensten, posttarieven.