Kamper Almanak 2014

Inhoud

Voorwoord – Over de auteurs

In de etalage

SNS Historisch Centrum – verwerft een tweetal schilderijen van de gebroeders Hein.

Gemeentearchief Kampen-Kleine geschiedenis van de woonwagenbewoners in Kampen.

Stedelijk Museum Kampen – Een tegeltableau van De Porceleyne Fles.

Natuur in de IJsseldelta

Grote karekieten in de Ijsseldelta.

Uitgelicht

Portrettengalerij: Kees Schilder.

Schokbeton in 1946-1948 – de jaren waarin het aan alles ontbrak.

Cellebroederspoort als studentensociëteit.

Gezelligheidsruimte.

Soos(en) Leven.

Dood bier, heteluchtkanonnen en hamkaas-broodjes van Kolk.

Culturele mijlpaal voor Quintus, Over 175 jaar kunst en cultuur in Kampen.

De aanzetsteentjes van de toren van de Dorpskerk van IJsselmuiden.

Historische bijdragen

Tweemaal een Gijsbert van Bronckhorst.

Kampen, de drapeniers en het Haatland.

Ontdekkingstocht naar het verdwenen Hooge Huys te IJsselmuiden.

Tasbeugels en beurzen van Kamper zilversmeden.

Kampen in de reisverhalen van mevrouw A.B. van Meerten-Schilperoort tegen de achtergrond van andere reisverhalen.

Prins Hendrik en andere gasten. Een jaar uit het bestaan van het Kamper Hotel des Pays Bas.

Mr. Harm Andries Hendrik Reinders (Nieuwleusen 15 april 1925-Utrecht 25 november 2013).

Kampen in 2013

De Generaal J.B. van Heutszkazerne in beeld.

Archeologische monumentenzorg in 2013.

Overzicht cultuurhistorische onderzoeken 2013.

Vrije Dinsdag. Gedicht

Omstreeks 1905(?). Gedicht

Ons vrolijke Kampen. Stripverhaal

Cultuurhistorische bibliografie 2013 betreffendede gemeente Kampen

Kamper Kroniek 2013

Fotokroniek 2013