Kamper Almanak 1996

INHOUD

Omslag. (Oplage ca. 13.000 stuks)

Voorwoord.

Het Frans Walkate Archief.

Mooie plaatjes, maar…..De Kampers steeg in 1995 het water tot aan de lippen.

Bijzondere dagen, activiteiten agenda, kalender.

Op dinsdag in de week van volle maan, van Nutsspaarbank tot SNS bank.

SNS Bank

SNS bank, de bank voor particulier en voor de zakenman, Decentraal en slagvaardig, De SNS Bank en het bedrijfsleven, Complete ‘all finance’- advisering, Eén gesprekspartner die weet wat u nodig heeft, Maatwerk en automatisering, Samen slagen, Geldbeheer, Betalingsverkeer, Financieren bij de SNS Bank, Overige diensten van de SNS Bank, Leasing, Bedrijfsspaarregelingen, Verzekeren, Nader kennismaken met de SNS Bank.

Gemeente Kampen

Gemeente Bestuur, Commissies en adviesorganen, Politieke partijen, Gemeentelijke diensten en instellingen, Gemeentelijke diensten en bedrijven, Nutsbedrijven, Overige gemeentelijke instellingen, Wie, Wat Waar, Aangivte geboorte, Burgelijke stand.

Belangrijke adressen.

Rijkspolitie te water,‘s Rijksbelastingen, Arbeidsbureau kampen,I & M Kampen, Waterschap IJsseldelta, Justitie/Rechtshulp, Post- en Telegraafkantoor, Plaatselijke pers/omroepen, Banken, Verkeer vervoer toerisme, Gezondheidszorg, Onderwijs, Peuteropvang, Kerkgenoodschappen, Verenigingen.

Geschiedkundige bijdragen.

Mijn prachtige, mijn hondse baan, de dichteres Ida Gerhardt in Kampen.

Het leven van de Kamper Stadsboeren, Middeleeuwse burgers boeren.

225 jaar Vrijmetselarij in Kampen.

Jacob van Lennep bij ‘Orde en Vlijt’.

Tussen Markt en Zorg, de Pharmaceutische Vereniging Kampen, 1862 – 1889.

Het omstreden  testament van Jutte Hermans.

Kamper Kroniek 25 november 1994 – 30 november 1995.

Dienstregeling Openbaar Vervoer.

Adverteerders en Belangrijke telefoonnummers.

Stadsplattegrond.