Kamper Almanak 1972-1973

INHOUD

Omslag.

Nutsspaarbank Kampen.

Bestuur, Absolute geheimhouding, Controle, Rente, Opzegtermijn, Spaarbusjes, Giroverkeer, Salarissen en Pensioenen (A.O.W. etc.) Babyboekjes, Terugbetalingen elders,  Aan- verkoop effekten, Verzilveren van coupons, Bedrijfssparen, Schoolsparen, Ambtenarenspaarregeling, Jeugdspaarwet (Zilvervloot), Algemene Premie-Spaarregeling.

Kluisloketten, Openingsuren, kantoren buiten Kampen/IJsselmuiden, Enige feiten over de Nutsspaarbank, Gezinsbank, Girale betalingen, Betaalcheques, Verzekeringen, Hypotheken en Persoonlijke Leningen, Vakantiereizen.

Kamper informatie,

Gemeentebestuur, Gemeente-Secretarie, Bureau Burgelijke Stand, Gemeentelijke Nutsbedrijven Kampen, Algemeene Begraafplaats, Gewestelijk Arbeidsbureau, Politie, Stads-Ziekenhuis “De Engelenbergstichting”, Wees- en Verzorgingshuizen, ‘s Rijks Belastingen, Ontvangkantoor Kampen, Onderwijs, Kerkgenootschappen, Gezondheidszorg, Banken, Assurantiekantoren, Plaatselijke Pers, Officieren van het Garnizoen, Koninklijke Marechaussee, Expeditie bedrijven, Verenigingen, Kampereiland, IJsselmuiden, Grafhorst, Post- en Telegraafkantoor, Posttarieven.

Feestdagen

Algemeen Christelijke feestdagen 1973, Rooms-Katholieke feestdagen 1973, Verjaardagen Koninklijk Huis, Toekomstige feestdagen.

Bijdragen, tot de Geschiedenis van Kampen.

Een aanwinst voor het Frans Walkate Archief – aquarel van Pertus Johannes Schotel.

Het Frans Walkate Archief.

Kampereiland en Zwarte Meer.

Enige aspecten van de sociaal-economische ontwikkeling der steden Zwolle, Deventer en Kampen met het Sallandse achterland in de jaren 1795 – 1940.

Een Baert-tapijt?

Kamper Kroniek 10 September 1971  – 7 September 1972.