Kamper Almanak 2000

INHOUD

Voorwoord

Uit het Frans Walkate Archief SNS bank

De Kamper Almanak

Kamper Kroniek

December 1998-September 1999

Geschiedkundige bijdragen

De olde en de jonge.

Van spatiebalk tot computermuis, Kamper flitsen rond het… Millennium.

De skriever van Kampen. (Hans Wiersma)

Luidklokken in de Buitenkerktoren.

Een vreemde ontmoeting.

Eerste onmoetingen in en om Kampen. (1964-1666)

Mijn herinnering aan Willem Hendrik Zwart.

Professor L.Lindeboom. (1845-1933)

Johanna de halsstarrige.

Boldewinus Scelewert.

Twee Kamper fenomenen, speler van Ulsen, Dichter Ramaker.

Herrineringen aan Dr.C.N.Fehrmann en enkele gedachten over “zijn” kroniek van Vloet.

Natuur in de IJsseldelta

Henk Dorgelo: Onze eerste rode wouw

Kampen 1999

De dag dat wij in Kampen kwamen wonen.

Een herinnering aan C.G.B.ten Kate.

Mijn Herinnering aan meester Albert Nijboer.

Burgemeestersportret in anekdotes.

De laatste trijpfabriek.

Wijlen Kees Kieft meer dan een ‘materieschilder’.

In memoriam Gerrit Schinkel.

Kinderen in het Millennium, opstellen en gedichten van leerlingen van het basisonderwijs.

SNS bank

Bankieren bij SNS bank blijft mensenwerk.

Gemeente Kampen

Algemeen, Kampen in cijfers, Gemeentebestuur, Commissies en adviesorganen, Ereburgerschap en erepenning in goud, Partnersteden, Gemeentelijk 4-mei comité, Politieke partijen, Gemeentehuis, Infocentrum “Kampen IJsselsterk”, Adelingen gemeente Kampen, Sociale zaken, Zorgloket Kampen, Financiën, Burgerzaken, Gemeentearchief, Begraafplaatsen, Cultuur, Afdeling milieu, Brandweer, Politie, Problemen met beheer riolering, openbare verlichting, bruggen, watergangen, verkeersmaatregelen, straatmeubilair, of wegen.

Belangrijke Adressen

Kalender 2000

Register Almanak 1986-1999

Terugblik in foto’s