Kamper Almanak 1962-1963

INHOUD

Omslag.

Kalender 1962-1963,

Jaartellingen, Jaargetijden, Paastafel, Algemeen Christelijke feestdagen, Rooms-Katholieke feestdagen, Verjaardagen Koninklijk Huis.

Kamper informatie,

Posttarieven, Post- en Telegraafkantoor, Gemeentebestuur, Bureau Burgelijke Stand, Gemeentelijke Nutsbedrijven Kampen, Algemene Begraafplaats, Arbeidsbureau Kampen, Politie, ‘s Rijks Belastingen, Ontvangkantoor Kampen, Onderwijs, Kerkgenoodschappen, Gezondheidszorg, Stadsautobusdienst Kampen, N.V. Nederlandse Spoorwegen, Verenigingen, Kampereiland, Grafhorst, IJsselmuiden.

Stichting Nutsspaarbank Kampen.

Bestuur, Bijzonderheden, Diensten, Bijkantoren, Zittingen, Inleggers, Terugbetalingen, Rente, Reserve, Omzet vanaf 1924, Afhaaldienst, Schoolsparen, Jeugdsparen, Honderd-gulden-club, Sparen met levensverzekering, Spaarbusjes, Betalingen van belastingen, Uitbetaling van pensioenen, Overboeking, Kluisinrichting, Kantoren, Aantal rekeningen, Wereldspaardag, Overzicht resultaten viering Wereldspaardag 1961 en 1960.

Frans Walkate Archief – Nutsspaarbank.

Bijdragen, tot de Geschiedenis van Kampen.

Enkele aanvullende gegevens over de opgravingen in de Boven- of Sr. Nicolaaskerk te Kampen.

Het aandeel van de familie Van Kleef in de geneeskundige zorg op Schokland (1800 – 1832).

Nederlanders op de Russische vloot – en enkele bijzonderheden over het leven van Hendrik Justus Otto de Winter, gedoopt te Kampen 13 juli 1757, gesneuveld in de Oostzee 13 augustus 1789.

Iets over het stedelijk leven te Kampen in de late Middeleeuwen.

De muntslag in Kampen.

Het verdwenen burgerboek van Kampen – een rectificatie.

Kamper Kroniek 29 September 1961  – 8 September 1962.