Kamper Almanak 1973-1974

INHOUD

Omslag.

Nutsspaarbank Kampen.

Bestuur, Absolute geheimhouding, Controle, Rente, Opzegtermijn, Spaarbusjes, Giroverkeer, Salarissen en Pensioenen (A.O.W. etc.) Babyboekjes, Variable-Termijn sparen, Terugbetalingen elders,  Aan- verkoop effekten, Verzilveren van coupons, Bedrijfssparen, Schoolsparen, Ambtenarenspaarregeling, Jeugdspaarwet (Zilvervloot), Algemene Premie-Spaarregeling, Kluisloketten, Nachtkluis, Aan – en Verkoop vreemd geld, Openingsuren, kantoren buiten Kampen/IJsselmuiden, Enige feiten over de Nutsspaarbank, Gezinsbank, Girale betalingen, Betaalcheques, Verzekeringen, Hypotheken en Persoonlijke Leningen, Vakantiereizen.

Kamper informatie,

Gemeentebestuur, Gemeente-Secretarie, Bureau Burgelijke Stand, Gemeentelijke Nutsbedrijven Kampen, Algemeene Begraafplaats, Gewestelijk Arbeidsbureau, Politie, Stads-Ziekenhuis “De Engelenbergstichting”, Wees- en Verzorgingshuizen, ‘s Rijks Belastingen, Ontvangkantoor Kampen, Onderwijs, Kerkgenootschappen, Gezondheidszorg, Banken, Assurantiekantoren, Plaatselijke Pers, Officieren van het Garnizoen, Koninklijke Marechaussee, Expeditie bedrijven, Verenigingen, Kampereiland, IJsselmuiden, Grafhorst, Post- en Telegraafkantoor, Posttarieven.

Feestdagen

Algemeen Christelijke feestdagen 1974, Rooms-Katholieke feestdagen 1974, Verjaardagen Koninklijk Huis, Toekomstige feestdagen.

Bijdragen, tot de Geschiedenis van Kampen.

De IJsseldelta.

Van particulier initiatief en overheidssubsidie.

Het ontstaan van de Nederlandse leeszaalbeweging en de stichting van een openbare leeszaal en bibliotheek te Kampen.

Vlag, wapens en zegels van Kampen.

Kamper Kroniek 12 September 1972  – 30 augustus 1973.