Kamper Almanak 2003

INHOUD

Voorwoord.

Frans Walkate Archief.  

Schoolfoto.

Over de auteurs.

 

75 jaar Kamper Almanak.

De firma Zalsman te Kampen: een korte geschiedenis.

Even voorstellen: De nieuwe SNS Bank.

In de etalage:

Frans Walkate Archief koopt schilderijen van Jan Brokkelkamp.

Gemeentearchief Kampen verwerft archieven Kanis & Gunnink en Smit & Ten Hove.

Stedelijk Museum Kampen verwerft schilderij van Cornelia toe Boecop.

Natuur in de IJsseldelta.

De Merel: onze meest talrijke broedvogel.

Muurbloem behouden voor de Ijsseldelta.

Historische Bijdragen

De zaak Jorien Voet: een Kamper piraterijconflict aan het eind van de 15de eeuw.

Een belegering verbeeld: Rennenbergs beleg van Kampen (1578) in woord en beeld.

De ‘militaire’ sneeuwbal: hoe in 1770 het stadsbestuur een overwinning boekte op de garnizoenscommandant.

De R.K. Wezenbestuurskamer in gebouw ‘Concordia’, 1917-1970, enkele facetten uit de historie van de R.K. Wezen en het R.K. Verenigingsgebouw Concordia te Kampen.

Hervormd IJsselmuiden en Grafhorst in de negentiende eeuw.

Kampen: eindpunt van tournee over geestelijk verzet.

Onderbroken herinnering…: de kroniek van mr. Ennema over de Kamper joden in de Tweede Wereldoorlog.

 

Popmuziek in Kampen. (1965-1980)

Kampen 2002

Mens en Werk: Harm Post 1909-2002.

Riek Bruggeman-Schrijver: (Kampen 2 juli 1922 – Emmeloord 19 maart 2002)

Jan Keuter, alias ‘Driekus’: 15 oktober 1914 – 21 mei 2002.

Kamper Kroniek 1 januari 2002 – 31 december 2002.

Quintus Centrum voor Kunsteducatie: een lang gekoesterde wens.

Adressen Culturele Instellingen.

Fotokroniek 2002.