Historische vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ neemt per direct de Kamper Almanak over van het SNS Historisch Centrum. Het bestuur van de vereniging en de directie van de Volksbank – eigenaar van SNS Historisch Centrum en almanak – hebben dit afgesproken. Burgemeester Sander de Rouwe maakte dit namens allen bekend bij de presentatie van de Kamper Almanak 2022 op woensdag 6 juli.

Beide cultuurhistorische periodieken van Kampen, de Kamper Almanak (jaarlijks sinds 1928) en het Historisch Tijdschrift (ieder kwartaal sinds 1975), komen nu in één hand. Ze blijven beiden zelfstandig bestaan, aldus het JvA-bestuur. Kleine accenten kunnen verschuiven maar ‘de Kamper Almanak blijft de Kamper Almanak’, zo garandeerde voorzitter Broers. De oplage zal kleiner worden en het wordt een betaalde uitgave. Hoeveel de Kamper Almanak gaat kosten, wordt nog bepaald. Broers noemde dit ‘het spannendste deel’ van deze stap: ‘Zal de cultuurhistorische gemeenschap van Kampen bereid blijken te zijn te betalen voor iets wat ruim negentig jaar lang gratis leek, maar dat natuurlijk nooit was? De Nutsspaarbank, SNS en De Volksbank betaalden de almanak voor de gemeenschap. Het is nu aan de gemeenschap zelf.’

De jaarlijkse presentatie en uitgifte (zij het nu als betaalde uitgave) blijven als traditie bestaan, daarnaast komt de almanak in de boekhandel. De Kamper Almanak wordt onderdeel van het lidmaatschap van de historische vereniging, het bestuur werkt aan een financieel voorstel aan de leden voor de manier waarop. Dit voorstel zal bekrachtigd moeten worden door de algemene ledenvergadering van HV ‘Jan van Arkel’. Voor de exploitatie wordt deels ingezet op adverteerders, zoals in het verleden vaker het geval was. De redactieadviescommissie (vrijwilligers) verhuist mee, voor eindredactie en coördinatie (betaalde kracht) is budget opgenomen. De grote groep auteurs die sinds jaar en dag belangeloos artikelen levert, wordt verzocht dit onveranderd te blijven doen.

De overgang van de Kamper Almanak naar HV ‘Jan van Arkel’ wordt mogelijk gemaakt door eenmalige financiële bijdragen van De Volksbank en het Nutsdepartement Kampen en een eenmalige investering uit de eigen reserves van de historische vereniging zelf. Met meer geldschieters wordt nog gesproken. Minimaal twee jaargangen van de Kamper Almanak wil het bestuur van de vereniging financieel gegarandeerd zien te krijgen, daarna moet de exploitatie op eigen benen staan.

Kamper Almanak 2022

De Kamper Almanak is een cultuurhistorisch jaarboek voor Kampen, een bron van informatie in woord en beeld over de stad Kampen vroeger en nu. De Kamper Almanak is tot 2022 uitgegeven door het SNS Historisch Centrum, onderdeel van de SNS bank. Vanaf 2023 zal de Kamper Almanak worden uitgegeven door de Historische vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’. In de periode dat het jaarboek is uitgegeven door het SNS Historisch Centrum had deze een oplage van 3.000 stuks en bevat artikelen over cultuur, geschiedenis en natuur van Kampen en de regio. De Kamper Almanak levert een waardevolle bijdrage aan het behoud en de verspreiding van de kennis van de historie van de stad Kampen en haar nabije omgeving.

De Kamper Almanak werd voor het eerst uitgegeven in 1928 door uitgeverij/drukkerij Ph. Zalsman, met medewerking van de vereniging Kampen Vooruit. Het grootste bestanddeel was een uitvoerig adressenbestand van gemeentelijke en maatschappelijke Kamper instellingen. Daarnaast was er de rubriek Varia met artikelen over de geschiedenis van Kampen en de Kamper Kroniek met de belangrijkste feiten uit het voorbije jaar.

In 1936 nam de Nutsspaarbank Kampen (rechtsvoorganger van SNS), op initiatief van directeur Frans Walkate, de uitgave over. Op Wereldspaardag (31 oktober) gaf de bank de Almanak als premie aan haar klanten cadeau.

De Almanak heeft in de afgelopen decennia een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Jaarlijks wordt de formule onder de loep genomen en waar nodig veranderd en/of verbeterd. Zo is de rol van het beeldmateriaal toegenomen, onder meer door het toevoegen van een fotokroniek in 2001 en verschijnt de Almanak sinds 2003 in fullcolour. Plaatselijke kunstenaars vinden in de Kamper Almanak een podium. Een voorbeeld daarvan is het stripverhaal gebaseerd op actuele lokale gebeurtenissen dat van 2006 tot 2015 in de Almanak stond en de portrettengalerij met in opdracht vervaardigde portretten van een Kampenaar.