SNS gaat de historische collectie van het SNS Historisch Centrum (SHC) in Kampen op een andere manier vormgeven, die beter past bij deze tijd. Het SHC is gevestigd in een monumentaal bankgebouw en bevat niet alleen het SNS Historisch Archief, maar ook het Frans Walkate Archief (historisch kunst- en topografisch archief van Kampen) en de Kamper Almanak.

Naast kostenoverwegingen, zien we dat de bezoekersaantallen dalen en de vraag naar een digitale archieffunctie groeit. De geschiedenis van SNS gaat inmiddels meer dan 200 jaar terug – en natuurlijk koesteren we onze lange historie. Daarom zoeken we, zorgvuldig rekening houdend met de belangen van alle betrokken partijen, naar manieren om de totale collectie een passende nieuwe plek te geven.

Zo zoeken we momenteel naar een geschikte organisatie in Kampen om zowel het Frans Walkate Archief als de Kamper Almanak onder te brengen. Ook voor het SNS Historisch Archief wordt een goede bestemming gezocht.

Ook voor het pand aan de Burgwal in Kampen wordt zorgvuldig gekeken naar een toekomstige bestemming. De komende periode blijft het SNS Historisch Centrum elke donderdagmiddag open.

Kamper Almanak 2021

De Kamper Almanak is een cultuurhistorisch jaarboek voor Kampen, een bron van informatie in woord en beeld over de stad Kampen vroeger en nu. De Kamper Almanak wordt uitgegeven door het SNS Historisch Centrum, onderdeel van de SNS bank. Het jaarboek heeft een oplage van 3.000 stuks en bevat artikelen over cultuur, geschiedenis en natuur van Kampen en de regio. Samen met de omvangrijke en groeiende collectie van het SNS Historisch Centrum levert de Kamper Almanak een waardevolle bijdrage aan het behoud en de verspreiding van de kennis van de historie van de stad Kampen en haar nabije omgeving.

De Kamper Almanak werd voor het eerst uitgegeven in 1928 door uitgeverij/drukkerij Ph. Zalsman, met medewerking van de vereniging Kampen Vooruit. Het grootste bestanddeel was een uitvoerig adressenbestand van gemeentelijke en maatschappelijke Kamper instellingen. Daarnaast was er de rubriek Varia met artikelen over de geschiedenis van Kampen en de Kamper Kroniek met de belangrijkste feiten uit het voorbije jaar.

In 1936 nam de Nutsspaarbank Kampen (rechtsvoorganger van SNS), op initiatief van directeur Frans Walkate, de uitgave over. Op Wereldspaardag (31 oktober) gaf de bank de Almanak als premie aan haar klanten cadeau.

De Almanak heeft in de afgelopen decennia een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Jaarlijks wordt de formule onder de loep genomen en waar nodig veranderd en/of verbeterd. Zo is de rol van het beeldmateriaal toegenomen, onder meer door het toevoegen van een fotokroniek in 2001 en verschijnt de Almanak sinds 2003 in fullcolour. Plaatselijke kunstenaars vinden in de Kamper Almanak een podium. Een voorbeeld daarvan is het stripverhaal gebaseerd op actuele lokale gebeurtenissen dat van 2006 tot 2015 in de Almanak stond en de portrettengalerij met in opdracht vervaardigde portretten van een Kampenaar.