Kamper Almanak 2023

Almanak bestellen

UITGIFTE KAMPER ALMANAK 2023 VANAF 18 NOVEMBER BIJ THE READSHOP BOS.

Eindelijk is het zover, de nieuwe Kamper Almanak, het cultuurhistorisch jaarboek van Kampen, komt weer uit. Op vrijdag 17 november zal wethouder cultuur van de gemeente Kampen Richard Boddeus bij de presentatie (voor genodigden) het eerste exemplaar van de Kamper Almanak 2023 in ontvangst nemen van voorzitter Herman Broers van Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ (HV JvA). De uitgifte en verkoop start vanaf zaterdag 18 november bij The Readshop Bos aan de Oudestraat 41-43 in Hanzestad Kampen. De Kamper Almanak, voor het eerst uitgegeven door HV JvA en met de vertrouwde omvang en uitstraling, is mede mogelijk gemaakt door De Volksbank/SNS, NUTKampen, het Cultuurfonds Overijssel, drukkerij Zalsman en de leden van de historische vereniging.
Leden van HV JvA investeerden persoonlijk en in overgrote meerderheid in de Kamper Almanak door hun contributiebedrag per 1 januari 2023 te laten verhogen van 20 naar 35 euro per jaar. Hiervoor zijn ze jaarlijks gegarandeerd van 1 exemplaar van de Kamper Almanak, 4x ontvangst van het Historisch Tijdschrift en toegang tot minimaal 7 historische lezingen per jaar. De winkelprijs van de Kamper Almanak (harde kaft, fullcolour, 416 pagina’s) is bepaald op 20 euro. Dit is een beoogde kostendekkende verkoopprijs, waarmee geen winst wordt gemaakt.

In 1936 nam de Nutsspaarbank Kampen (rechtsvoorganger van SNS), op initiatief van directeur Frans Walkate, de uitgave over. Op Wereldspaardag (31 oktober) gaf de bank de Almanak als premie aan haar klanten cadeau.

De Almanak heeft in de afgelopen decennia een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Jaarlijks wordt de formule onder de loep genomen en waar nodig veranderd en/of verbeterd. Zo is de rol van het beeldmateriaal toegenomen, onder meer door het toevoegen van een fotokroniek in 2001 en verschijnt de Almanak sinds 2003 in fullcolour. Plaatselijke kunstenaars vinden in de Kamper Almanak een podium. Een voorbeeld daarvan is het stripverhaal door Roy Bergsma gebaseerd op actuele lokale gebeurtenissen dat van 2006 tot 2015 in de Almanak stond en de portrettengalerij met in opdracht vervaardigde portretten door Martin-Jan van Santen van een Kampenaar is tot de editie 2022 een jaarlijks terugkomende rubriek geweest.

De Kamper Almanak is een cultuurhistorisch jaarboek voor Kampen, een bron van informatie in woord en beeld over de stad Kampen vroeger en nu. De Kamper Almanak werd voor het eerst uitgegeven in 1928 door uitgeverij/drukkerij Ph. Zalsman, met medewerking van de vereniging Kampen Vooruit. Het grootste bestanddeel was een uitvoerig adressenbestand van gemeentelijke en maatschappelijke Kamper instellingen. Daarnaast was er de rubriek Varia met artikelen over de geschiedenis van Kampen en de Kamper Kroniek met de belangrijkste feiten uit het voorbije jaar.
Na 1936 is de Kamper Almanak gedurende 86 jaar uitgegeven door het SNS Historisch Centrum/ Frans Walkate Archief, onderdeel van de SNS-bank.
In de periode dat het jaarboek is uitgegeven door het SNS Historisch Centrum had deze een oplage van 2.500 – 3.000 stuks en bevat artikelen over cultuur, geschiedenis en natuur van Kampen en de regio.
De Kamper Almanak levert nog steeds een waardevolle bijdrage aan het behoud en de verspreiding van de kennis van de historie van de stad Kampen en haar nabije omgeving.
Vanaf 2023 wordt de Kamper Almanak uitgegeven door de Historische vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ en verschijnt jaarlijks rond 31 oktober de dag waar oorspronkelijk de Kamper Almanak aan klanten op Wereldspaardag werd uitgereikt.