Kamper Almanak 1957-1958

INHOUD

Omslag.

Kalender 1957-1958

Jaartellingen, Jaargetijden, Paastafel, Algemeen Christelijke feestdagen, Rooms-Katholieke feestdagen, Verjaardagen Koninklijk Huis.

Kamper informatie,

Posttarieven, Post- en Telegraafkantoor, Gemeentebestuur, Gasbedrijf, Waterleiding, Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, Algemene Begraafplaats, Politie, ‘s Rijks Belastingen, Ontvangkantoor Kampen, Arbeidsbureau Kampen,Onderwijs, Kerkgenoodschappen, Gezondheidszorg, Stadsautobusdienst Kampen, N.V. Nederlandse Spoorwegen, Verenigingen, Kampereiland, IJsselmuiden, Grafhorst.

Stichting Nutsspaarbank Kampen.

Kantoor, Inleggers, Terugbetalingen, Rente, Reserve, Beheer en controle, Overzicht omzet vanaf 1924, Afhaaldienst, Schoolsparen, Jeugdsparen, Honderd-Gulden-Club, Sparen met Levensverzekering, Spaarbusjes, Betalingen van de belastingen, Uitbetaling van pensioenen, Overboeking, Kluisinrichting, Gebouw, Bijkantoren, Wereldspaardag, Overzicht resultaten Wereldspaardag 1956 – 1955.

Frans Walkate Archief – Nutspaarbank.

Bijdragen, tot de Geschiedenis van Kampen.

Terp- en dijkresten in het Zuiderzeegebied.

Het  “eerste” Nutsdepartement (23 oktober 1791 – 27februari 1794).

Hoog bezoek in Kampen 1814.

Uit de geschiedenis van het St. Catharinen-gasthuis, Pesthuis en Stadsziekenhuis.

Hoe Kampen zijn Engelenberg-Stichting kreeg.

Vier 17e eeuwse Kamper stadsgezichten.

Het Remonstrantisme te kampen tot de Regeringsverandering in 1620.

Kamper Kroniek 1 October 1956  – 25 September 1957.

Spaarbank varia.

Aanvullingen.