Jan van Arkel
Kamper Almanak
Drukkerij Zalsman
Geschiedenis Almanak
Wereldspaardag
Prijscouranten

Historische vereniging voor de ijsseldelta “Jan van Arkel”. Een bloeiende vereniging met ruim 500 leden die zich bezig houdt met allerlei aspecten van de geschiedenis van de gemeente Kampen; archeologie, genealogie, taal, beeldmateriaal, etc.

Word nu lid

Word nu lid voor slechts €18,50 per jaar. U steunt onze vereniging en krijgt o.a. de nieuw verschenen uitgaven van ons Historische Tijdschrift telkens thuis bezorgd.

Ik wil lid worden >

Historische vereniging voor de IJsseldelta – Jan van Arkel

Historische vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ neemt per direct de Kamper Almanak over van het SNS Historisch Centrum. Het bestuur van de vereniging en de directie van de Volksbank – eigenaar van SNS Historisch Centrum en almanak – hebben dit afgesproken. Burgemeester Sander de Rouwe maakte dit namens allen bekend bij de presentatie van de Kamper Almanak 2022 op woensdag 6 juli.

Beide cultuurhistorische periodieken van Kampen, de Kamper Almanak (jaarlijks sinds 1928) en het Historisch Tijdschrift (ieder kwartaal sinds 1975), komen nu in één hand. Ze blijven beiden zelfstandig bestaan, aldus het JvA-bestuur. Kleine accenten kunnen verschuiven maar ‘de Kamper Almanak blijft de Kamper Almanak’, zo garandeerde voorzitter Broers. De oplage zal kleiner worden en het wordt een betaalde uitgave. Hoeveel de Kamper Almanak gaat kosten, wordt nog bepaald. Broers noemde dit ‘het spannendste deel’ van deze stap: ‘Zal de cultuurhistorische gemeenschap van Kampen bereid blijken te zijn te betalen voor iets wat ruim negentig jaar lang gratis leek, maar dat natuurlijk nooit was? De Nutsspaarbank, SNS en De Volksbank betaalden de almanak voor de gemeenschap. Het is nu aan de gemeenschap zelf.’

De jaarlijkse presentatie en uitgifte (zij het nu als betaalde uitgave) blijven als traditie bestaan, daarnaast komt de almanak in de boekhandel. De Kamper Almanak wordt onderdeel van het lidmaatschap van de historische vereniging, het bestuur werkt aan een financieel voorstel aan de leden voor de manier waarop. Dit voorstel zal bekrachtigd moeten worden door de algemene ledenvergadering van HV ‘Jan van Arkel’. Voor de exploitatie wordt deels ingezet op adverteerders, zoals in het verleden vaker het geval was. De redactieadviescommissie (vrijwilligers) verhuist mee, voor eindredactie en coördinatie (betaalde kracht) is budget opgenomen. De grote groep auteurs die sinds jaar en dag belangeloos artikelen levert, wordt verzocht dit onveranderd te blijven doen.

De overgang van de Kamper Almanak naar HV ‘Jan van Arkel’ wordt mogelijk gemaakt door eenmalige financiële bijdragen van De Volksbank en het Nutsdepartement Kampen en een eenmalige investering uit de eigen reserves van de historische vereniging zelf. Met meer geldschieters wordt nog gesproken. Minimaal twee jaargangen van de Kamper Almanak wil het bestuur van de vereniging financieel gegarandeerd zien te krijgen, daarna moet de exploitatie op eigen benen staan.