Kamper Almanak 1977-1978

INHOUD

Omslag. (Oplage 2200 stuks)

Bondsspaarbank Kampen.

Ereleden, Bestuur, Absolute geheimhouding, Controle, Rente, Opzegtermijn, Spaarbusjes, Giroverkeer, Salarissen en Pensioenen (A.O.W. etc.) Babyboekjes, Variable-Termijn sparen, Terugbetalingen elders,  Aan- verkoop effekten, Verzilveren van coupons, Bedrijfssparen, Schoolsparen, Ambtenarenspaarregeling, Jeugdspaarwet (Zilvervloot), Algemene Premie-Spaarregeling, Kluisloketten, Nachtkluis, Verzekeringen, Aan – en Verkoop vreemd geld, Openingsuren, kantoren buiten Kampen/Ijsselmuiden, Enige feiten over de Nutsspaarbank, Gezinsbank, Girale betalingen, Betaalcheques en Eurocheques, Verzekeringen, Hypotheken en Gezinscrediet, Vakantiereizen.

Kamper informatie,

Gemeentebestuur, Gemeente-Secretarie, Gemeentelijke instellingen en diensten, tarieven burgerlijke stand/begraafplaatsen, Gemeentelijke Nutsbedrijven Kampen, Politie, Stads-Ziekenhuis “De Engelenbergstichting”, Wees- en Verzorgingshuizen, ‘s Rijks Belastingen, Ontvangkantoor Kampen, Gewestelijk arbeidsbureau Kampen, Post- en Telegraafkantoor, Posttarieven. Onderwijs, Kerkgenootschappen, Gezondheidszorg, Banken, Opebbaar vervoer, Plaatselijke Pers, Verenigingen, Kampereiland, IJsselmuiden, Grafhorst.

Feestdagen

Algemeen Christelijke feestdagen 1978, Rooms-Katholieke feestdagen 1978, Verjaardagen Koninklijk Huis, Toekomstige feestdagen.

Bijdragen, tot de Geschiedenis van Kampen.

Te mooi om waar te zijn.

Twee verdachte middeleeuwse Kamper kronieken.

Handelsbetrekkingen tussen Kampen en de adel van Drente, in het eerste kwart van de 14e eeuw.

Het voormalige St. Annaconvent van de Cellezusters te Kampen – van klooster tot Theologisch Instituut.

Kamper schepen- en schoutenzegels IV.

Doctor Jurriën Gunnink, een boertje van het Kampereiland.

Een nieuw gebouw voor Gymnasium en H.B.S., In 1882.

Kamper Kroniek 1 September 1976  – 30 augustus 1977.