Kamper Almanak 1994

INHOUD

Omslag. (Oplage 13.000 stuks)

Ten geleide.

Lijst van adverteerders en belangrijke telefoonnummers.

50 jaar Frans Walkate Archief.

SNS Bank

Lid van de Nederlandse Spaarbankbond, Derektie,  Kantoren, Enkele diensten van de SNS Bank; Privérekening, Eurocheques, Creditcard, Sparen, Patent-rekening, Piek-fijn Spaarrekening, Piek-fijn rekening, Kombi pakket, Persoonlijke lening, Doorlopend krediet, Hypotheken, Zakelijke dienstverlening, Verzekeringen, Buitenlands geld en reisverzekeringen, Effekten, Kluisloketten, Nachtkluis, Geldautomaat, Frans Walkate Archief.

Kampen Nu

Gemeente Bestuur, Commissies en adviesorganen, Politieke partijen, Gemeentelijke diensten en instellingen, Gemeentelijke diensten en bedrijven, Nutsbedrijven, Overige gemeentelijke instellingen, Wie, Wat Waar, Aangivte geboorte, Burgelijke stand.

Gegevens over het maatschappelijk leven van Kampen.

Rijkspolitie te water,‘s Rijksbelastingen, Arbeidsbureau kampen,I & M Kampen, Waterschap IJsseldelta, Justitie/Rechtshulp, Post- en Telegraafkantoor, Plaatselijke pers/omroepen, Banken, Verkeer vervoer toerisme, Gezondheidszorg, Onderwijs, Peuteropvang, Kerkgenoodschappen, Verenigingen.

Bijdragen, tot de Geschiedenis van Kampen.

Het Kamper geslacht van Holtsende.

Traditie, Trouw en Tolerantie.

De kamper magistraat tussen bevrijding en religievrede. (1578 – 1579)

De spaarbank in de schaalvergroting.

Onze politie zij actief! Een herinnering aan Sybren van Tuinen, burgemeester van Kampen.

Kamper Kroniek 27 november 1992 – 27 november 1993.