Kamper Almanak 1998

INHOUD

Omslag. (Oplage ca. 13.000 stuks)

Voorwoord.

Het Frans Walkate Archief.

Kampen IJsselsterk.

Natuur in de IJsseldelta.

Reuzensterns op trek.

Het Asielzoekerscentrum (AZC) Dronten.

‘t Speelwerk.

Castel Zenderkaart.

Kalender

Programma’s omroep IJsselmond, Bijzondere dagen, activiteiten agenda Kampen/IJsselmuiden.

Het hoe en waarom van de euro.

SNS Bank

SNS bank, de bank voor particulier en voor de zakenman, Balans en cijfers,  Decentraal en slagvaardig, De SNS Bank en het bedrijfsleven, Complete ‘all finance’- advisering, Eén gesprekspartner die weet wat u nodig heeft, Maatwerk en automatisering, Samen slagen, Geldbeheer, Betalingsverkeer, Financieren bij de SNS Bank, Overige diensten van de SNS Bank, Leasing, Bedrijfsspaarregelingen, Verzekeren, Nader kennismaken met de SNS Bank.

Gemeente Kampen

Gemeente Bestuur, Commissies en adviesorganen, Politieke partijen, Gemeentelijke diensten en instellingen, Gemeentelijke diensten en bedrijven, Nutsbedrijven, Overige gemeentelijke instellingen, Wie, Wat Waar, Aangivte geboorte, Burgelijke stand.

Belangrijke adressen.

Rijkspolitie te water,‘s Rijksbelastingen, Arbeidsbureau kampen,I & M Kampen, Waterschap IJsseldelta, Justitie/Rechtshulp, Post- en Telegraafkantoor, Plaatselijke pers/omroepen, Banken, Verkeer vervoer toerisme, Gezondheidszorg, Onderwijs, Peuteropvang, Kerkgenoodschappen, Verenigingen.

Geschiedkundige bijdragen.

Joffer Glorie van Wilsum, begijn in het Bovenconvent.

‘Niet te modern’ de Kamper raadhuisbeelden van Johan Polet.

De geschiedenis van de spoorlijn Hattem – Kampen.

Het leven van de Kamper Stadsboeren III, boeren waren buren van burgers.

Kamper Kroniek 1 december 1996 – 27 november 1997.

Willem Hendrik Zwart, organist van de Bovenkerk.

Klaasje Rotstein – v.d.Brink alias “Klazien uut Zalk”

Ida Gerhardt en de “ebheben”.

Een geluksdag.

Dienstregeling Openbaar Vervoer.

Adverteerders en Belangrijke telefoonnummers.

Stadsplattegrond.