Kamper Almanak 1941-1942

INHOUD

Omslag.

De Kamper Nuts-Spaarbank.

Kantoor, Beheer en Controle, Reserve, Rente, Terugbetalingen, Inleggers, Overzicht omzet van den laatste 25 jaren, Afhaaldienst, Betalingen van de belastingen, Uitbetaling van pensioenen, Schoolsparen, Spaarbusjes, Voorschotten, Overboeking, Gebouw, Historisch Archief, Kluisinrichting, Bijkantoren.

Kalender 1941-1942

Jaartellingen, Jaargetijden, Algemene Christelijke feestdagen, Roomsch- Katholieke feestdagen, Paaschtafel, Lengtematen, Vlaktematen, Inhoudsmaten, Gewichten.

Kamper informatie,

Gemeentebestuur, Gasfabriek, Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, Waterleiding, Politie, Volksbadhuis, Algemene Begraafplaats, Onderwijs, Gezondheidszorg, Stichtingen, Verenigingen, Kerken, Waterschap, Kamper Eiland, IJsselmuiden,  Post-en Telegraafkantoor,Posttarieven, N.V. Nederlandse Spoorwegen.

Varia.

Het R.K. Weeshuis te Kampen

F. H. J. Plot (in memoriam)

Waar stond de eerste Kamper Nuts-Spaarbank.

Andries Reijers  24 januari 1869 – 14 januari 1941

Over het oud-hollandsche burgerhuis, het hoekperceel Oudestraat-Blauwehandsteeg, zuidzijde, te Kampen en Eenige mededeelingen over Kamper bouwgeschiedemis door A.J. Reijers .

Jan Voerman. (25 januari 1857 – 25 maart 1941)

Mr Elias de Mulder, bouwmeester van de oude Stadsherberg 1659 – 1668 te Kampen.

Uit de Kozakkentijd.

Gedicht- Herinnering aan den 20sten dag van november 1813.

Het schuilkerkje aan de Rijnvischgang. (1682 – 1857)

Schilderijen, aquarellen, teekeningen en grafiek door de gebroeders Christiaan Hendrik en Hendrik Jan Hein. (Eerste aanvulling van de lijst werken gepubliceerd in de Kamper Almanak 1940 –1941. Pag. 175 e.v.

Kamper Kroniek 22 October 1940 – 12 October 1941.

Kampen,

Onze 90-jarigen, Aanvullingen en Verbeteringen, Het Kamper-Eiland en de Noord-Oost Polder.

Autobussen, stoombootdiensten.