Start 1928/1962 1963/1994 1995/heden
SNS Historisch Centrum Frans Walkate Archief
Kamper Almanak 1996 Kamper Almanak 1997 Kamper Almanak 1998 Kamper Almanak 1999 Kamper Almanak 2000 Kamper Almanak 2001 Kamper Almanak 2002 Kamper Almanak 2003 Kamper Almanak 2004 Kamper Almanak 2005 Kamper Almanak 2006 Kamper Almanak 1995
Download instructie

Contact

SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

Kamper Almanak Contact Disclamer SNS HISTORISCH CENTRUM
Kamper Almanak 1928/1962 1963/1994 1995/heden

Voorwoord


01 De IJssel. Kamper levensader (797)


02 De kerk van Wilsum. Eerste bewoning (1050)


03 Kasteel Buckhorst. Onder bisschoppelijk bestuur (1224)


04 De Steur. Visserij (1227)


05 De Oudestraat. Ruggengraat van de stad (ca. 1250)


06 De Ommelandvaart. Zeevarende mogendheid (1251)


07 De Broederkerk. De kloosters (ca. 1300)


08 De Gasthuizen. Werken van barmhartigheid (1310)


09 Het Raadhuis. Bestuur en rechtspraak (ca. 1345)


10 De Bovenkerk. Centrum van kerkenbouw (ca. 1350)


11 De Kampereilanden. Verwerving ‘eeuwig recht van op- en aanwas (1363)


12 De Koornmarktspoort. De weerbare stad (ca. 1375)


13 De IJsselbrug. Lusten en lasten van een statussymbool (1448)


14 Geert van Wou. Magistraal klokkengieter (ca. 1450-1527)


15 Digestum Vetus. Het Kamper stadsboek (1454-1473)


16 Oorlog met Zwolle. Rivaliteit en samenwerking (1520)


17 De stad veroverd namens Oranje. De Tachtigjarige oorlog (1572)


18 Een verlate Beeldenstorm. De Reformatie (1580)


19 Hendrick Avercamp. Kunstschilders in de stad (1585-1634)


20 De Kamper tuchtzaak. Een Remonstrantsbolwerk (1618)


21 De Oranjeportretten. Verknocht aan Oranje (1625)


22 Havezathe het Hooghuis. De buitenplaatsen (1664)


23 Het Linnenwevers-gildepoortje. Vroege nijverheid (1665)


24 Het Rampjaar. Jaren van verval (1672)


25 Abraham Vestrinck. Kamper regentendom (1717-1793)

26 De Bataafs-Franse Tijd. Einde aan de autonomie (1795-1813)


27 Het IJsselfront. Ontmanteling van de vestingwerken (1809)


28 De Watersnood. Ramp treft IJsseldelta (1825)


29 Lehmkuhl & Co. De sigarenindustrie (1826)


30 Kamper Uien. Afgunst en eigenwaan (1884)


31 Berk Kampen. Kampen komt op stoom (ca. 1845)


32 De synagoge. De Joodse gemeenschap (1847)


33 De brand in Grafhorst. Een dorp gaat in vlammen op (1849)


34 Het Instructiebataljon. Garnizoensstad (1850)


35 De Theologische School. De Gereformeerde emancipatie (1854)


36 De Schokkerbuurt. Ontvolking van Schokland (1859)


37 Het Kamperlijntje. Het einde van de wereld (1865)


38 De waterleiding. Verbetering van de hygiëne (1888)


39 De stadsboeren. Verbonden met het ommeland (1935)


40 Pieter Kapenga. De Tweede Wereldoorlog (1898-1982)


41 Dokter Kolff. Uitvinder van de kunstnier (1911-2009)


42 Klaas Schilder. De Vrijmaking (1890-1952)


43 Ida Gerhardt. Dichteres aan de IJssel (1905-1997)


44 De Hanzewijk. Naoorlogse nieuwbouwwijken (1948)


45 Manifestatie H20. In de ban van Flevoland (1956)


46 Stadsvernieuwing. Van puinhoop tot parel (1972)


47 Academiestad. Nieuw elan van korte duur (1976)


48 Jaap Stam. Sportbeoefening in de 20ste eeuw (1972)


49 Waterkering Kampen-Midden. Moderne waterbeheersing (2002)


50 Zuiderzeehaven. Poort van Oost-Nederland? (2007)


Appendix: aanvullende beelden uit de geschiedenis van Kampen.

Disclamer

Contact