Start 1928/1962 1963/1994 1995/heden
SNS Historisch Centrum Frans Walkate Archief
Kamper Almanak 1996 Kamper Almanak 1997 Kamper Almanak 1998 Kamper Almanak 1999 Kamper Almanak 2000 Kamper Almanak 2001 Kamper Almanak 2002 Kamper Almanak 2003 Kamper Almanak 2004 Kamper Almanak 2005 Kamper Almanak 2006 Kamper Almanak 1995
Download instructie

Contact

SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

Kamper Almanak Contact Disclamer SNS HISTORISCH CENTRUM

INHOUD


Voorwoord.


Het Frans Walkate Archief/SNS Bank.

De jeugd heeft de toekomst. Schoolsparen in Kampen 100 jaar geleden begonnen


Over de auteurs.


In de etalage.

Frans Walkate Archief: De opgemeten stad.

bouwtekeningen in het Frans Walkate Archief.

Gemeentearchief Kampen: Uitgeverij Kok te Kampen.

Stedelijk Museum Kampen: Een tipje van de sluier…


Natuur in de IJsseldelta

Natuur in de IJsseldelta: De zwartkopmeeuw als nieuwe broedvogel.


Historische bijdragen

Digestum Digitaal. Kamper verleden op de electronische snelweg.


Burgemeesters en kerkheren. Genealogie van een Kamper familie Van den Vene (circa 1400-1640).


Zeventiende-eeuwse Kamper scherprechters.


Commotie in Kampen. De rechtzinnigheid en naaktloperij van Georgius Goyckerus, predikant te Wilsum (1611-1623).


Een stad met twee schutterijen.


Kunst met een thuisgevoel.Werk van Kamper kunstenaars in Myosotis.


Kampen in 2005

Tekening Berkterrein vanaf de rivierdijk.

In Memoriam: Steven (Stef) Klappe.

In Memoriam: Gait L. Berk.

Een schoolfoto herzien.


Kampen Vluchtig.


Overzicht Culturele Instellingen.


Uitgelicht:

Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’.

De IJssslacademie van binnenuit.

Ikonenmuseum Kampen.


Een bi-zon-der jaar.


Vera en Warja.


Kamper Kroniek 1 januari 2005 - 31 december 2005.


Fotokroniek 2005