Start 1928/1962 1963/1994 1995/heden
SNS Historisch Centrum Frans Walkate Archief
Kamper Almanak 1963-1964 Kamper Almanak 1964-1965 Kamper Almanak 1965-1966 Kamper Almanak 1967-1968 Kamper Almanak 1968-1969 Kamper Almanak 1969-1970 Kamper Almanak 1971-1972 Kamper Almanak 1972-1973 Kamper Almanak 1973-1974 Kamper Almanak 1974 -1975 Kamper Almanak 1975 -1976 Kamper Almanak 1976 -1977 Kamper Almanak 1977 -1978 Kamper Almanak 1978 -1979 Kamper Almanak 1979 -1980 Kamper Almanak 1980 -1981 Kamper Almanak 1981 -1982 Kamper Almanak 1982 -1983 Kamper Almanak 1983 -1984 Kamper Almanak 1984 -1985 Kamper Almanak 1985 -1986 Kamper Almanak 1986 -1987 Kamper Almanak 1966-1967 Kamper Almanak 1990 Kamper Almanak 1991 Kamper Almanak 1992 Kamper Almanak 1993 Kamper Almanak 1994 Kamper Almanak 1987 -1988 Kamper Almanak 1989
Download instructie

SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

Kamper Almanak SNS HISTORISCH CENTRUM Contact Disclamer

INHOUD


Omslag. (Oplage 13.000 stuks)


Ten geleide.


Lijst van adverteerders en belangrijke telefoonnummers.


50 jaar Frans Walkate Archief.


SNS Bank

Lid van de Nederlandse Spaarbankbond, Derektie,  Kantoren, Enkele diensten van de SNS Bank; Privérekening, Eurocheques, Creditcard, Sparen, Patent-rekening, Piek-fijn Spaarrekening, Piek-fijn rekening, Kombi pakket, Persoonlijke lening, Doorlopend krediet, Hypotheken, Zakelijke dienstverlening, Verzekeringen, Buitenlands geld en reisverzekeringen, Effekten, Kluisloketten, Nachtkluis, Geldautomaat, Frans Walkate Archief.


Kampen Nu

Gemeente Bestuur, Commissies en adviesorganen, Politieke partijen, Gemeentelijke diensten en instellingen, Gemeentelijke diensten en bedrijven, Nutsbedrijven, Overige gemeentelijke instellingen, Wie, Wat Waar, Aangivte geboorte, Burgelijke stand.


Gegevens over het maatschappelijk leven van Kampen.

Rijkspolitie te water,‘s Rijksbelastingen, Arbeidsbureau kampen,I & M Kampen, Waterschap IJsseldelta, Justitie/Rechtshulp, Post- en Telegraafkantoor, Plaatselijke pers/omroepen, Banken, Verkeer vervoer toerisme, Gezondheidszorg, Onderwijs, Peuteropvang, Kerkgenoodschappen, Verenigingen.


Bijdragen, tot de Geschiedenis van Kampen.

Het Kamper geslacht van Holtsende.


Traditie, Trouw en Tolerantie.

De kamper magistraat tussen bevrijding en religievrede. (1578 - 1579)


De spaarbank in de schaalvergroting.


Onze politie zij actief! Een herinnering aan Sybren van Tuinen, burgemeester van Kampen.


Kamper Kroniek 27 november 1992 - 27 november 1993.