Start 1928/1962 1963/1994 1995/heden
SNS Historisch Centrum Frans Walkate Archief
Kamper Almanak 1963-1964 Kamper Almanak 1964-1965 Kamper Almanak 1965-1966 Kamper Almanak 1967-1968 Kamper Almanak 1968-1969 Kamper Almanak 1969-1970 Kamper Almanak 1971-1972 Kamper Almanak 1972-1973 Kamper Almanak 1973-1974 Kamper Almanak 1974 -1975 Kamper Almanak 1975 -1976 Kamper Almanak 1976 -1977 Kamper Almanak 1977 -1978 Kamper Almanak 1978 -1979 Kamper Almanak 1979 -1980 Kamper Almanak 1980 -1981 Kamper Almanak 1981 -1982 Kamper Almanak 1982 -1983 Kamper Almanak 1983 -1984 Kamper Almanak 1984 -1985 Kamper Almanak 1985 -1986 Kamper Almanak 1986 -1987 Kamper Almanak 1966-1967 Kamper Almanak 1990 Kamper Almanak 1991 Kamper Almanak 1992 Kamper Almanak 1993 Kamper Almanak 1994 Kamper Almanak 1987 -1988 Kamper Almanak 1989
Download instructie

SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

Kamper Almanak SNS HISTORISCH CENTRUM Contact Disclamer

INHOUD


Omslag.


Nutsspaarbank Kampen.

Bestuur, Absolute geheimhouding, Controle, Rente, Opzegtermijn, Spaarbusjes, Giroverkeer, Salarissen en Pensioenen (A.O.W. etc.) Babyboekjes, Terugbetalingen elders,  Aan- verkoop effekten, Verzilveren van coupons, Bedrijfssparen, Schoolsparen, Ambtenarenspaarregeling, Jeugdspaarwet (Zilvervloot), Algemene Premie-Spaarregeling.

Kluisloketten, Openingsuren, kantoren buiten Kampen/IJsselmuiden, Enige feiten over de Nutsspaarbank, Gezinsbank, Girale betalingen, Betaalcheques, Verzekeringen, Hypotheken en Persoonlijke Leningen, Vakantiereizen.


Kamper informatie,

Gemeentebestuur, Gemeente-Secretarie, Bureau Burgelijke Stand, Gemeentelijke Nutsbedrijven Kampen, Algemeene Begraafplaats, Gewestelijk Arbeidsbureau, Politie, Stads-Ziekenhuis “De Engelenbergstichting”, Wees- en Verzorgingshuizen, ‘s Rijks Belastingen, Ontvangkantoor Kampen, Onderwijs, Kerkgenootschappen, Gezondheidszorg, Banken, Assurantiekantoren, Plaatselijke Pers, Officieren van het Garnizoen, Koninklijke Marechaussee, Expeditie bedrijven, Verenigingen, Kampereiland, IJsselmuiden, Grafhorst, Post- en Telegraafkantoor, Posttarieven.


Feestdagen

Algemeen Christelijke feestdagen 1973, Rooms-Katholieke feestdagen 1973, Verjaardagen Koninklijk Huis, Toekomstige feestdagen.


Bijdragen, tot de Geschiedenis van Kampen.

Een aanwinst voor het Frans Walkate Archief - aquarel van Pertus Johannes Schotel.


Het Frans Walkate Archief.


Kampereiland en Zwarte Meer.


Enige aspecten van de sociaal-economische ontwikkeling der steden Zwolle, Deventer en Kampen met het Sallandse achterland in de jaren 1795 - 1940.


Een Baert-tapijt?


Kamper Kroniek 10 September 1971  - 7 September 1972.