Start 1928/1962 1963/1994 1995/heden
SNS Historisch Centrum Frans Walkate Archief
Kamper Almanak 1963-1964 Kamper Almanak 1964-1965 Kamper Almanak 1965-1966 Kamper Almanak 1967-1968 Kamper Almanak 1968-1969 Kamper Almanak 1969-1970 Kamper Almanak 1971-1972 Kamper Almanak 1972-1973 Kamper Almanak 1973-1974 Kamper Almanak 1974 -1975 Kamper Almanak 1975 -1976 Kamper Almanak 1976 -1977 Kamper Almanak 1977 -1978 Kamper Almanak 1978 -1979 Kamper Almanak 1979 -1980 Kamper Almanak 1980 -1981 Kamper Almanak 1981 -1982 Kamper Almanak 1982 -1983 Kamper Almanak 1983 -1984 Kamper Almanak 1984 -1985 Kamper Almanak 1985 -1986 Kamper Almanak 1986 -1987 Kamper Almanak 1966-1967 Kamper Almanak 1990 Kamper Almanak 1991 Kamper Almanak 1992 Kamper Almanak 1993 Kamper Almanak 1994 Kamper Almanak 1987 -1988 Kamper Almanak 1989
Download instructie

SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

Kamper Almanak SNS HISTORISCH CENTRUM

INHOUD


Omslag.


Kamper informatie,

Gemeentebestuur, Gemeente-Secretarie, Bureau Burgelijke Stand, Gemeentelijke Nutsbedrijven Kampen, Algemeene Begraafplaats, Gewestelijk Arbeidsbureau, Politie, Stads-Ziekenhuis “De Engelenbergstichting”, Wees- en Verzorgingshuizen, ‘s Rijks Belastingen, Ontvangkantoor Kampen, Onderwijs, Kerkgenootschappen, Gezondheidszorg, Banken, Assurantiekantoren, Plaatselijke Pers, Officieren van het Garnizoen, Koninklijke Marechaussee, Expeditie bedrijven, Verenigingen, Kampereiland, IJsselmuiden, Grafhorst, Posttarieven, Post- en Telegraafkantoor.


Nutsspaarbank Kampen.

Hoofdkantoor, Geheimhouding, Controle, Rente, Opzegtermijn, Spaarbusjes, Giroverkeer, Salarissen en Pensioenen (A.O.W. etc.) Babyboekjes, Terugbetalingen elders, Bedrijfssparen, Schoolsparen, Ambtenarenspaarregeling, Jeugdspaarwet (Zilvervloot), Algemene Premie-Spaarregeling.

Openingsuren, kantoren buiten Kampen/IJsselmuiden.


Bijdragen, tot de Geschiedenis van Kampen.

Van Hasselt’s in en om Kampen.


De familie Springer en haar relatie tot kampen.


J. B. Meerkerk, de Kamper liberalen en de volksleeszaal in de Buiten-Nieuwstraat (1881 - 1893).


Vader Jacob:

Laat nu de klok maar luiden.


Kamper Kroniek 8 September 1967  - 2 September 1968.


Kalender 1969,

Jaargetijden, Algemeen Christelijke feestdagen, Rooms-Katholieke feestdagen, Verjaardagen Koninklijk Huis.