SNS Historisch Centrum Frans Walkate Archief
Start 1928/1962 1963/1994 1995/heden
Kamper Almanak 1928 Kamper Almanak 1929 Kamper Almanak 1930 Kamper Almanak 1931 Kamper Almanak 1932 Kamper Almanak 1933 Kamper Almanak 1934 Kamper Almanak 1935-1936 Kamper Almanak 1936-1937 Kamper Almanak 1937-1938 Kamper Almanak 1938-1939 Kamper Almanak 1939-1940 Kamper Almanak 1940-1941 Kamper Almanak 1941-1942 Kamper Almanak 1946-1947 Kamper Almanak 1948-1949 Kamper Almanak 1949-1950 Kamper Almanak 1950-1951 Kamper Almanak 1951-1952 Kamper Almanak 1952-1953 Kamper Almanak 1953-1954 Kamper Almanak 1954-1955 Kamper Almanak 1955-1956 Kamper Almanak 1956-1957 Kamper Almanak 1957-1958 Kamper Almanak 1958-1959 Kamper Almanak 1959-1960 Kamper Almanak 1960-1961 Kamper Almanak 1961-1962 Kamper Almanak 1962-1963 Kamper Almanak 1963-1964 Kamper Almanak 1964-1965 Kamper Almanak 1965-1966 Kamper Almanak 1966-1967 Kamper Almanak 1967-1968

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

Download instructie

SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

Kamper Almanak SNS HISTORISCH CENTRUM Contact Disclamer

INHOUD


Omslag.


Kalender 1951-1952

Jaartellingen, Jaargetijden, Paastafel, Eclipsen, Verjaardagen Koninklijk Huis.


Kamper informatie,

Posttarieven, Post- en Telegraafkantoor, N.V. Nederlandse Spoorwegen.Gemeentebestuur, Gasfabriek, Waterleiding, Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, Politie, ‘s Rijks Belastingen, Algemene Begraafplaats, Volksbadhuis, Onderwijs, Gezondheidszorg, Stichtingen, Verenigingen, Kerken, Waterschap, Kamper Eiland, IJsselmuiden.


De Kamper Nutsspaarbank.

Kantoor, Inleggers, Terugbetalingen, Rente, Reserve, Beheer en controle, Overzicht omzet van de laatste 25 jaren, Afhaaldienst, Schoolsparen, Jeugdsparen, Spaarbusjes, Betalingen van de belastingen, Uitbetaling van pensioenen, Overboeking, Kluisinrichting, Gebouw, Bijkantoren, Wereldspaardag, Overzicht resultaten Wereldspaardag 1950 - 1949.


Frans Walkate Archief.


Varia.

Jan Hendrikus Kok. 1871-1940


Opgravingen te Kampen.


De rechtzaak tegen Peter Warners.

Boekdrukker te Kampen (1566-1567).


Bijlage, de drie geuzenliedjes, Een nieu liedeken op die wijse van duijren, Een nieu liet op den wijse van den antechrist, Een nieu liedeken op die wijse vader onse in hemelrijck.


Genealogie van het geslacht Lemker.


De oude geschiedenis van Kampen en zijn rivier, een poging tot ontcijfering van het geschidenisboek van de grond.


Toelichting op de kaarten behorende bij het artikel:”De oude geschiedenis van Kampen en zijn rivier”.


Een bruiloftgedicht uit de 19e eeuw.

Zilveren bruilofs-feest van Arijan van Beverwijk en Grietje Neuring in 1845.


Kamper Kroniek 29 September 1950  - 2 October 1951.


Theo van Dijk, geboren 3 September 1906, gestorven 3 Augustus 1951.


Aanvullingen en verbeteringen.