SNS Historisch Centrum Frans Walkate Archief
Start 1928/1962 1963/1994 1995/heden
Kamper Almanak 1928 Kamper Almanak 1929 Kamper Almanak 1930 Kamper Almanak 1931 Kamper Almanak 1932 Kamper Almanak 1933 Kamper Almanak 1934 Kamper Almanak 1935-1936 Kamper Almanak 1936-1937 Kamper Almanak 1937-1938 Kamper Almanak 1938-1939 Kamper Almanak 1939-1940 Kamper Almanak 1940-1941 Kamper Almanak 1941-1942 Kamper Almanak 1946-1947 Kamper Almanak 1948-1949 Kamper Almanak 1949-1950 Kamper Almanak 1950-1951 Kamper Almanak 1951-1952 Kamper Almanak 1952-1953 Kamper Almanak 1953-1954 Kamper Almanak 1954-1955 Kamper Almanak 1955-1956 Kamper Almanak 1956-1957 Kamper Almanak 1957-1958 Kamper Almanak 1958-1959 Kamper Almanak 1959-1960 Kamper Almanak 1960-1961 Kamper Almanak 1961-1962 Kamper Almanak 1962-1963 Kamper Almanak 1963-1964 Kamper Almanak 1964-1965 Kamper Almanak 1965-1966 Kamper Almanak 1966-1967 Kamper Almanak 1967-1968

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

Download instructie

SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

Kamper Almanak SNS HISTORISCH CENTRUM Contact Disclamer

INHOUD


Omslag.


De Kamper Nuts-Spaarbank.

Kantoor, Beheer en Controle, Reserve, Rente, Terugbetalingen, Inleggers, Overzicht omzet van den laatste 25 jaren, Afhaaldienst, Betalingen van de belastingen, Uitbetaling van pensioenen, Schoolsparen, Spaarbusjes, Voorschotten, Overboeking, Gebouw, Historisch Archief, Kluisinrichting, Bijkantoren.


Kalender 1941-1942

Jaartellingen, Jaargetijden, Algemene Christelijke feestdagen, Roomsch- Katholieke feestdagen, Paaschtafel, Lengtematen, Vlaktematen, Inhoudsmaten, Gewichten.


Kamper informatie,

Gemeentebestuur, Gasfabriek, Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, Waterleiding, Politie, Volksbadhuis, Algemene Begraafplaats, Onderwijs, Gezondheidszorg, Stichtingen, Verenigingen, Kerken, Waterschap, Kamper Eiland, IJsselmuiden,  Post-en Telegraafkantoor,Posttarieven, N.V. Nederlandse Spoorwegen.


Varia.

Het R.K. Weeshuis te Kampen


F. H. J. Plot (in memoriam)


Waar stond de eerste Kamper Nuts-Spaarbank.


Andries Reijers

24 januari 1869 - 14 januari 1941


Over het oud-hollandsche burgerhuis, het hoekperceel Oudestraat-Blauwehandsteeg, zuidzijde, te Kampen

en

Eenige mededeelingen over Kamper bouwgeschiedemis door A.J. Reijers .


Jan Voerman. (25 januari 1857 - 25 maart 1941)


Mr Elias de Mulder, bouwmeester van de oude Stadsherberg 1659 - 1668 te Kampen.


Uit de Kozakkentijd.


Gedicht- Herinnering aan den 20sten dag van november 1813.


Het schuilkerkje aan de Rijnvischgang. (1682 - 1857)


Schilderijen, aquarellen, teekeningen en grafiek door de gebroeders Christiaan Hendrik en Hendrik Jan Hein. (Eerste aanvulling van de lijst werken gepubliceerd in de Kamper Almanak 1940 -1941. Pag. 175 e.v.


Kamper Kroniek 22 October 1940 - 12 October 1941.


Kampen,

Onze 90-jarigen, Aanvullingen en Verbeteringen, Het Kamper-Eiland en de Noord-Oost Polder.


Autobussen, stoombootdiensten.