SNS Historisch Centrum Frans Walkate Archief
Start 1928/1962 1963/1994 1995/heden
Kamper Almanak 1928 Kamper Almanak 1929 Kamper Almanak 1930 Kamper Almanak 1931 Kamper Almanak 1932 Kamper Almanak 1933 Kamper Almanak 1934 Kamper Almanak 1935-1936 Kamper Almanak 1936-1937 Kamper Almanak 1937-1938 Kamper Almanak 1938-1939 Kamper Almanak 1939-1940 Kamper Almanak 1940-1941 Kamper Almanak 1941-1942 Kamper Almanak 1946-1947 Kamper Almanak 1948-1949 Kamper Almanak 1949-1950 Kamper Almanak 1950-1951 Kamper Almanak 1951-1952 Kamper Almanak 1952-1953 Kamper Almanak 1953-1954 Kamper Almanak 1954-1955 Kamper Almanak 1955-1956 Kamper Almanak 1956-1957 Kamper Almanak 1957-1958 Kamper Almanak 1958-1959 Kamper Almanak 1959-1960 Kamper Almanak 1960-1961 Kamper Almanak 1961-1962 Kamper Almanak 1962-1963 Kamper Almanak 1963-1964 Kamper Almanak 1964-1965 Kamper Almanak 1965-1966 Kamper Almanak 1966-1967 Kamper Almanak 1967-1968

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

Download instructie

SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

Kamper Almanak SNS HISTORISCH CENTRUM Contact Disclamer

INHOUD


Omslag.


De Kamper Nuts-Spaarbank.

Kantoor, Beheer en Controle, Reserve, Rente, Terugbetalingen, Inleggers, Toename inleggers en Verschuldigd kapitaal, Afhaaldienst, Gebouw, Kluisinrichting, Bijkantoren, Betalingen van de belastingen, Uitbetaling van pensioenen, Schoolsparen, Spaarbusjes, Voorschotten, Overboeking.


Kalender 1937-1938.


Wetenswaardigsheden in 1938,

Jaartellingen, Algemene Christelijke feestdagen, Roomsch- Katholieke feestdagen, Israëlitische feestdagen,  Verjaardagen Koninklijk Huis, Paaschtafel, Verduisteringen 1938, Klokkenstand.


Gemeente informatie.


Onderwijs informatie,

Adressen van de scholen.


Medische instellingen.


Informatie over verenigingen, kerken, beroepsverenigingen en bonden.


Post-en telegraafkantoor,Rijkstelefoon, Rijkstelegraaf Posttarieven.


Mr J. Æ. H. J. Van der Dussen.


Varia,

Het Nutsdepartment te Kampen en de stormvloed van februari 1825.


De Kamper munt.


“Teekenen” en “Gymnastiek” aan Kampen’s  H.B.S. En “Gym” in de zeventiger jaren van de voorgaande eeuw.


Fransche vluchtelingen te Kampen na den Vrede van Utrecht. (1713)


Herinnering…..Terugblik op voorbije tijden.


Een veranderend stadsgezicht (een stedeboukundige beschouwing).


Kampen,

Bouwvereniging “Eenvoud” op “Plan Zuid”, Noordoost-polder, De S.R.O.I., Hofjes-woningen aan den Buitensinge- de Waschbazenhuizen,  De Kamper Vischmarkt, Nieuw klubhuis padvinders, de Beelden aan het oude stadhuis, uitbaggering van den Burgel, De Ebbingestraten, De Oorgatsbrug, Jeugdherberg “De Steur”, Restauratie Broederpoort.Kamper Kroniek 1 October 1936 - 1 October 1937.


Onze 90-jarigen, autobussen, stoombootdiensten, posttarieven.