SNS Historisch Centrum Frans Walkate Archief
Start 1928/1962 1963/1994 1995/heden
Kamper Almanak 1928 Kamper Almanak 1929 Kamper Almanak 1930 Kamper Almanak 1931 Kamper Almanak 1932 Kamper Almanak 1933 Kamper Almanak 1934 Kamper Almanak 1935-1936 Kamper Almanak 1936-1937 Kamper Almanak 1937-1938 Kamper Almanak 1938-1939 Kamper Almanak 1939-1940 Kamper Almanak 1940-1941 Kamper Almanak 1941-1942 Kamper Almanak 1946-1947 Kamper Almanak 1948-1949 Kamper Almanak 1949-1950 Kamper Almanak 1950-1951 Kamper Almanak 1951-1952 Kamper Almanak 1952-1953 Kamper Almanak 1953-1954 Kamper Almanak 1954-1955 Kamper Almanak 1955-1956 Kamper Almanak 1956-1957 Kamper Almanak 1957-1958 Kamper Almanak 1958-1959 Kamper Almanak 1959-1960 Kamper Almanak 1960-1961 Kamper Almanak 1961-1962 Kamper Almanak 1962-1963 Kamper Almanak 1963-1964 Kamper Almanak 1964-1965 Kamper Almanak 1965-1966 Kamper Almanak 1966-1967 Kamper Almanak 1967-1968

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

Download instructie

SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

Kamper Almanak SNS HISTORISCH CENTRUM Contact Disclamer

INHOUD


Omslag.


Kalender 1936 - 1937.


Wetenswaardigsheden in 1937,

Jaartellingen, Algemene Christelijke feestdagen, Roomsch- Katholieke feestdagen, Israëlitische feestdagen,  Paaschtafel, Herleiding van den tijd, Verduisteringen, Het zonnenstelsel.


Gemeente informatie.


Onderwijs informatie,

Adressen van de scholen.


Medische instellingen

Artsen, Ziekenfonds, Stadsziekenhuis, Weeshuizen, Enz.


Informatie over verenigingen, kerken, beroepsverenigingen en bonden.


Overheid,

Politie, Post, Rijkstelefoon en Rijkstelegraaf, Gerecht, Kamper Eiland, IJsselmuiden, Kamperveen, Zalk en Veecaten.


Advertenties.


Personalia

In memoriam Mr L. K. Okma.

In memoriam Prof. Dr T. Hoekstra.

H. M. Oldenhof benoemd als burgemeester.

A. J. Reijers.

F. J. Weesendorp overl. 21 juli 1936 te Heerde.


Varia,

De Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen en haar departement in Kampen.


Willem Jacob Oudendijk.


Een Kamper jongen.


De spaarbank in het jaar 2000, vrij bewerkt naar Bellamy.


De jagers van Cleerens.


Schoolleven in ‘t Kampen van voorheen,

De school van Weber-Het Gymnasium-De H.B.S.


Uit Kampers verleden.


Hoe vóór vijf eeuwen Kampen afrekende met lastige buren.


Het oude raadhuis te Kampen,

Noordelijke gevel en schepentoren.


Kamper Kroniek,  1 Juli 1935 - 1 October 1936.


Campen bij de Staten den eersten Julii.


Onze 90-jarigen, autobussen, stoombootdiensten, posttarieven.