Start 1928/1962 1963/1994 1995/heden

Kamper Almanak

Frans Walkate Archief SNS Historisch Centrum

SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

Kamper Almanak SNS HISTORISCH CENTRUM Contact Disclamer

Kamper Almanak


Nadat Zalsman om financiële redenen in 1936 moest stoppen met de uitgave van de Kamper Almanak, heeft de toenmalige directeur van de Nutsspaarbank, Frans Walkate, besloten de uitgave voort te zetten en deze elk jaar ter gelegenheid van Wereldspaardag gratis uit te reiken aan haar trouwe clientèle. Hierdoor konden in principe alleen spaarders bij de Nutsspaarbank in het bezit komen van de uitgave, die steeds populairder werd.


Ondanks het feit dat de bank nu als uitgever optrad, veranderde er in grote lijnen niet veel aan de opzet van de Kamper Almanak. Zalsman bleef als drukker van de Almanak fungeren en Ph. Zalsman bleef tot aan zijn overlijden nauw betrokken bij de realisatie van de uitgave.

Tot op de dag van vandaag geeft de SNS bank, via het tot deze bank behorende SNS Historisch Centrum, de Kamper Almanak uit, die nog steeds wordt gedrukt bij Zalsman. Dit betekent niet dat er tussentijds geen veranderingen hebben plaatsgevonden.


Plannen van de gemeente Kampen om medewerking te verlenen aan een gratis te verspreiden gemeentegids, leidden eind jaren tachtig tot een andere opzet. Om het voortbestaan van de Kamper Almanak te garanderen besloot de bank in 1988 in overleg en met financiële steun van de gemeente, de Almanak voortaan aan het begin van ieder nieuw jaar op alle huisadressen in Kampen gratis te laten bezorgen. Zo verscheen de Kamper Almanak 1987/1988 als laatste almanak in oktober, de maand waarin vroeger Wereldspaardag viel. Eind januari 1989 viel de Kamper Almanak voor het eerst in zijn bestaan bij alle Kamper huishoudens in de brievenbus. Om de grotere oplage betaalbaar te houden, kwamen vanaf die tijd de advertenties terug, een tweede overeenkomst met de eerste jaargangen. Een volgende ingrijpende verandering voor de Kamper Almanak kwam voort uit de fusie van de gemeenten Kampen en IJsselmuiden per 1 januari 2001. Inmiddels was er een commerciële markt ontstaan voor gemeentegidsen en besloot de nieuwe gemeente Kampen voortaan een eigen gemeentegids te gaan uitgeven. Het adressengedeelte en de advertenties verdwenen nu definitief uit de Almanak.


Vanaf 2001 kent de Kamper Almanak als ondertitel: cultuurhistorisch jaarboek. In deze nieuwe vorm, hoopt het nog lang een gewild object te zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in de oude en moderne geschiedenis van de gemeente Kampen. De Almanak is nog steeds voor iedereen beschikbaar, maar wordt niet meer huis aan huis verspreid. De geïnteresseerde moet het boekwerk afhalen bij het SNS Historisch Centrum, waarmee het verzamelelement weer terug is!

Verschillende ontwerpen voor de Kamper Almanak

Verschillende ontwerpen voor de Kamper Almanak