Kamper Almanak


De Kamper Almanak verschijnt sinds 1928. Vanwege de oorlogsomstandigheden is de reeks alleen vanaf de jaargang 1941/1942 tot de editie 1946/1947 onderbroken geweest. Ook de jaargangen 1947/1948 en 1970/1971 zijn niet verschenen. Vanaf het begin zijn, naast adressen van personen en instellingen, artikelen opgenomen over de geschiedenis van de stad Kampen en de regio.  

In 1986 was het 50 jaar geleden dat het bestuur van de toenmalige Nutsspaarbank besloot de uitgave van de Kamper Almanak te gaan verzorgen. Ter gelegenheid van dit jubileum verscheen er een register op de artikelen uit de Kamper Almanak 1928 - 1986. Dit Register van de Kamper Almanak verscheen als zelfstandige publicatie van het Frans Walkate Archief en bevat alle artikelen die zijn verschenen in de rubriek ‘Geschiedkundige bijdragen’. Als aanvulling hierop is voor de periode 1986 - 1999 een register samengesteld dat werd gepubliceerd in de Almanak van 2000. Deze lijst bevat niet alleen de artikelen die zijn verschenen in de rubriek ‘Geschiedkundige bijdragen‘, maar ook stukken buiten deze rubriek die van waarde zijn voor de kennis van de stad Kampen.

Het register is chronologisch opgezet en alle artikelen zijn van een volgnummer voorzien. Er is een trefwoordenregister samengesteld. Ook is er een alfabetische auteurslijst opgenomen. Daarnaast is een overzicht samengesteld van de Kamper Kroniek over de jaren 1928 - 1999. De Kamper Kroniek is een vaste rubriek van de Kamper Almanak, waarin op chronologische volgorde en op kernachtige wijze de belangrijkste nieuwsfeiten van het afgelopen jaar zijn vermeld.Kamper Almanak 1963-1964 Kamper Almanak 1964-1965 Kamper Almanak 1965-1966 Kamper Almanak 1967-1968 Kamper Almanak 1968-1969 Kamper Almanak 1969-1970 Kamper Almanak 1971-1972 Kamper Almanak 1972-1973 Kamper Almanak 1973-1974 Kamper Almanak 1974 -1975 Kamper Almanak 1975 -1976 Kamper Almanak 1976 -1977 Kamper Almanak 1977 -1978 Kamper Almanak 1978 -1979 Kamper Almanak 1979 -1980 Kamper Almanak 1980 -1981 Kamper Almanak 1981 -1982 Kamper Almanak 1982 -1983 Kamper Almanak 1983 -1984 Kamper Almanak 1984 -1985 Kamper Almanak 1985 -1986 Kamper Almanak 1986 -1987 Kamper Almanak 1987 -1988 Kamper Almanak 1989 Kamper Almanak 1990 Kamper Almanak 1991 Kamper Almanak 1992 Kamper Almanak 1993 Kamper Almanak 1994 Kamper Almanak 1966-1967

Kamper Almanak

Start 1928/1962 1963/1994 1995/heden
SNS Historisch Centrum Frans Walkate Archief

SNS Historisch Centrum

Kamper Almanak SNS HISTORISCH CENTRUM Contact Disclamer

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

1965 - 1966 1964 - 1965 1966 - 1967 1967 - 1968 1968 - 1969 1969 - 1970 1971 - 1972 1972 - 1973 1973 - 1974 1974 - 1975 1975 - 1976 1977 - 1978 1976 - 1977 1978 - 1979 1979 - 1980 1981 - 1982 1980 - 1981 1982 - 1983 1983 - 1984 1984 - 1985 1985 - 1986 1986 -1987 1987 - 1988 1989 1990 1991 1993 1992 1994 1963 - 1964